Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
29. maj 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Pressemeddelelse fra Jydske Dragonregiment 09-04-19 
Udsendelsesparade for KFOR hold 40B
09-04-2019 - kl. 14:02

Tid: Fredag den 12. april 2019 i tidsrummet 1100-1230   

Deltagere: Det danske bidrag til Kosovo Force hold 40B  

Prinsens Musikkorps (PMUK) - Pårørende 

Sted: Paradepladsen, Dragonkasernen

Primo maj 2019 udsender Jydske Dragonregiment en bevogtningsdeling til Kosovo. Delingens hovedopgave bliver bevogtning af den franske lejr Camp Maréchal De Lattre de Tassigny nær byen Novo Selo.

Den 12. april gennemfører Jydske Dragonregiment udsendelsesparade på Dragonkasernen, hvor regimentet ønsker soldaterne en god udsendelse.

Om missionen: Kosovomissionen begyndte i efteråret 1999, hvor 800 danske soldater blev udstationeret i den konfliktfyldte region.  

Styrkebidraget blev hurtigt forøget til 880 soldater, som er det højeste antal soldater Danmark har bidraget med til missionen.

Hovedopgaven for de i dag 35 danske soldater i Kosovo Force (KFOR) er bevogtning af Camp Maréchal De Lattre de Tassigny ved Novo

Selo. Danske stabsofficerer løser også opgaver i Kosovo Force hovedkvarter i Pristina.

Missionen i Kosovo var i en periode Hærens største internationale mission, men i takt med, at Hærens internationale engagement blev udvidet andre steder, og sikkerhedssituationen i Kosovo blev forbedret, blev Hærens bidrag til KFOR reduceret.

Fra 2011 til 2013 blev bevogtningsdelingen på 30 soldater og fem stabsofficerer opstillet af Hjemmeværnet. Siden er bevogtningsbidraget igen blevet opstillet af Hæren. Hjemmeværnet bidrager fortsat med stabsofficerer.

Mere end 13.000 danske soldater har gjort tjeneste i Kosovo siden Hæren første gang udsendte soldater til Kosovo Force.

Til redaktionen: 
Pressen er velkommen til at overvære paraden og efterfølgende interviewe delingsføreren samt regimentschef ved Jydske Dragonregiment, oberst Anders Poulsen.

Tilmelding senest torsdag den 11. april 2019 kl. 12:00 til kontaktperson ved Jydske Dragonregiment: Kontakt- og informationsbefalingsmand, oversergent Nora Stone, tlf. 7282 4541 / mobil: 2243 2954 /mail: jdr-g-le04@mil.dk