Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
29. maj 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Pressemeddelelse fra Jydske Dragonregiment 
Kontingentparade for DANCON/OIR hold 8
26-02-2019 - kl. 09:23

Tid: Fredag den 1. marts 2019 i tidsrummet 1100-1300

Deltagere: Danish Contingent / Operation Inherent Resolve hold 8
Prinsens Musikkorps (PMUK) / Pårørende

Sted:Paradepladsen, Dragonkasernen

Efter seks måneder i Irak, hvor de har trænet og uddannet de irakiske sikkerhedsstyrker, er det danske kontingent hjemme igen.
Den 1. marts gennemføres således kontingentparade på Dragonka-sernen, for at byde soldaterne velkommen hjem og overrække dem deres velfortjente medaljer.
Kristian Pihl Lorentzen (MF) vil deltage som gæst. 

Om missionen: Siden oprettelsen i 2014 har den internationale koalition gennem støtte til de irakiske sikkerhedsstyrker i Irak og koalitionens partnere i Syrien bidraget til at befri næsten alt territorium, som ISIL tidligere kontrollerede. Bevægelsen udgør dog fortsat en alvorlig trussel mod befolkningerne i flere lande i Mellemøsten og Nordafrika samt mod international, herunder dansk, sikkerhed. ISIL kontrollerer stadig lommer i både Irak og Syrien og udgør fortsat en alvorlig trussel lokalt, regionalt og globalt. Med befrielsen af de ISIL-kontrollerede områder gik koalitionens militære kampagne ind i en fase, hvor fokus primært er på kapacitetsopbygning af de irakiske sikkerhedsstyrker, så de selv kan opretholde sikkerheden i landet og imødegå truslerne fra ISIL. Den internationale koalition, herunder Danmark, støtter den irakiske regering i bestræ-belserne på at fastholde de tilbageerobrede områder og genetablere det irakiske samfund. Til redaktionen: Pressen er velkommen til at overvære paraden og efterfølgende interviewe holdets presseofficer kaptajn Rasmus Christopher Franck, Kristian Pihl Lorentzen samt regimentschef ved Jydske Dragonregiment oberst Anders Poulsen.

Tilmelding senest torsdag den 28. februar 2019 kl. 12:00 til kontaktperson ved Jydske Dragonregiment: Kontakt- og informationsbefalingsmand, oversergent Nora Stone, tlf. 7282 4541 / mobil: 2243 2954 / mail: jdr-g-le04@mil.dk

Tilmelding senest torsdag den 28. februar 2019 kl. 12:00 til kontakt-person ved Jydske Dragonregiment: Kontakt- og informationsbefa-lingsmand, oversergent Nora Stone, tlf. 7282 4541 / mobil: 2243 2954 / mail: jdr-g-le04@mil.dk.