Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
29. maj 2020

Globalnavigation

clear
Prinsens Musikkorps

Indholdsområde

 
Prinsens Livregiments Musikkorps Historie 

Lidt historie: Militærmusikken i Danmark går tilbage til det 17. århundrede, hvor infanteriet marcherede til lyden af piber og trommer, mens rytteriet blev anført af trompeter og pauker. Prinsens Livregiments Musikkorps har således fungeret i mere end 300 år - næsten uafbrudt og altid for det samme regiment. I en periode på 9 år måtte regiment - og publikum - undvære musik på grund af nedskæringer, men musikkorpset blev genetableret i 1941, hvor de danske militærorkestre virkede som musikalsk modvægt til de tyske orkestre under besættelsen. Herfra har musikkorpset udviklet sig til en moderne og traditionsbevarende del af dansk kulturliv.

Musikkorpset indgår i Forsvarets stab på ca. 90 musikere - det skønnes, at 500.000 mennesker årligt møder Forsvaret gennem musikkorpsenes virke.

Musikkorpset

History: Militarymusic in Denmark dates back to the 17th century, where the infantry marched to the sound of pibes and drums and the cavalry was led by trompets and kettledrums. The Band therefore has existed for more than 300 years – almost continuously and always for the same regiment. Due to cutbacks the regiment and audience had to survive without music for nine years. In 1941, the Danish military orchestra was  reestablished to counterbalance the German orchecstras during the occupation. Since then the Band has developed into a model of keeping with the traditional part of the Danish cultural life. The Band is a part of Danish Defense staff of approximately 90 musicians.  It is estimated that every year 500.000 people is exposed to the Danish Defense through the activities of the Bands.

Musikkorps

 Prinsens Musikkorps MidtVest TV MidtVest, der er en del af TV2- familien, besøgte i foråret Prinsens Musikkorps og tegnede et portræt af en ganske anderledes midt- og vestjysk virksomhed.

"En arbejdsplads i Forsvaret - helt uden krudt og kugler". Det var journalist Klaus Knudsen Pedersen, der besøgte Prinsens Musikkorps og i dette link fra TV MidtVest´s hjemmeside kan du gense programmet, der gjorde Prinsens Musikkorps endnu mere kendt i Midt- & Vestjylland

  TV Middle / West visited in the spring the Prince Music Corps and did a portrait of a very different business.

"A job in the army - all without gunpowder and bullets." It was journalist Klaus Knudsen Pedersen, who visited the Prince Music Corps and in this link from TV website you can revisit the program that made Prince Musikkorps even more known in Middle & West Jutland