Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
08. august 2020

Globalnavigation

clear
1 HBUESK

Indholdsområde

 
1 HBU eskadron 

1.ESK


Eskadronens historie

1 OPKESK kan dateres fra d.15 marts 1953, hvor “Eskadron Carlsen”, blev oprettet.

D. 7. august 1957 blev navnet ændret til 1 OPKESK/JDR. D. 29 april 1957 overgik 1 OPKESK til stående styrke, hvilket fortsatte frem til 1989, hvor de sidste stående SPJ blev afløst af VPL.

31. Maj 1992 hjemsendtes 1 OPKESK  hold 1991-92, og eskadronen blev lagt i mølposen som mobiliseringsenhed. Eskadronen blev “begravet” med gravøl og en ganske officiel ceremoni hvor der blev oprettet et gravsted i Vestre Plantage.

Ved forsvarsforliget af 1995 blev det besluttet at ændre indkaldelsestidspunktet for opklaringsenheder, således at det fremover skulle være pr. 01 JUL. Derfor besluttede JDR at starte en OPKESK op 01 JUL 1996, mens der stadigvæk var en OPKESK til uddannelse (2 OPKESK hold JAN -DEC 96).

På Dragondagen d. 11 MAJ 1996 blev 1 OPKESK estandart overdraget fra mobiliseringseskadronen til den kommende uddannelseseskadron. Overdragelsen blev foretaget ved en lille parade, hvor MJ K.B. Reisz under overværelse af gamle og nye folk fra 1 OPK og under passende højtidelighed videregav estandarten til den nye chef for 1 OPKESK KN N.Aa. Rahbek.  Herefter fulgte en velbesøgt reception i kampvognsgaragen ved 2 OPKESK. De gamle 1 OPK folk, der til daglig havde tjeneste i 2 ESK, stod for estandartvagt.

1. Juli 1996 blev der indkaldt 145 VPL, og da de blev enkadreret og den 11 OKT 1996 var 1 OPKESK reelt genopstået. Dog manglede eskadronen fortsat både kampvogne og en 2 ECH, dette tilgik først den 01 JAN 1997, da 2 OPKESK blev lagt i graven.

1 OPKESK overgik i 2004 ved nyt forsvarsforlig til II Uddannelsesbataljon, og har siden uddannet værnepligtige i rammen af HBU/HRU.

Eskadronen har været udsendt til IRAK på hold 7 som en spejdereskadron samt KFOR hold 18 og 22 som et MEKINFKMP (G3).

 

 

1 OPKESK estandarts Historie:

1 HBUESK estandard

 

Den nuværende Estandart har en ganske særlig historie. Den er nemlig ikke resultatet af et fantasifuldt forslag til eskadronsmærke, Den er erobret på regulær vis. Året var 1966. 1 OPKESK havde besøg af en engelsk opklaringseskadron og kørte fælles øvelser og skydelejr. Under dette havde flere 1 OPK folk kastet blikket på den engelske eskadrons fane. Et kommando blev samlet, og det lykkedes ved list at erobre fanen.  I erkendelse af tabet, hvilket jo for alle enheder er en vanærende hændelse, insisterede den engelske chef på, at 1 OPKESK skulle beholde fanen.

Dog tilbød han at udskifte det erobrede og slidte eksemplar med en helt ny. En ny fane blev fløjet op fra den engelske hjemgarnison og under passende højtidelighed overdraget til 1 OPKESK.

Ved hjemkomst til Holstebro blev fanen omdannet til en estandart og indgik som vandrepokal til den bedste OPKDEL. Den bedste OPKDEL blev fundet ved en årlig opklaringskonkurrence “KENTAUR-KONKURRENCEN”.  Men med tiden afløste den sorte estandard den oprindelige, og eskadronens mærke blev ændret til det nuværende, idet bogstavet “R” (Recce) midt i ruderen på estandarten blev ændret til et ET-tal på ESK-mærket.

Den årlige KENTAUR-konkurrence blev genoptaget i 1997, og den vindende OPKDEL er fast estandardvagt ved parader o.l.

Eskadronens oprindelige estandard bestod af en kampvogn og to lyn på et skjold i regimentets farver, under KVG var der et bånd med teksten : ” NOBIS VIDEMUR OMNIA

 

1 OPKESK motto:

Eskadronens oprindelige motto er : “PRIMA DIVISIONE EXPLICATE ET DEU NOBIS VIDEMUR OMNIA”. Det betyder: “KUN 1 OPKESK OG GUD SER ALT”.

Et andet kort og præcist motto for 1 OPKESK er: “ VI EJER NATTEN”.!.