Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
08. august 2020

Globalnavigation

clear
2 ESK/II/JDR vinder af idrætsdagen x 2 i 2009

Indholdsområde

 
2. Eskadron 

2ESK/II/JDR

Eskadronens historie:

Eskadronen blev oprettet som en opklaringseskadron i oktober 1962 i Holstebro.

 

Eskadronens motto er: VIDERE SINE VIDERI, der betyder AT SE - UDEN AT BLIVE SET.

 

De hovedopgaver opklaringseskadronen skulle løse som selvstændig enhed, og senere i divisionsramme, var:

 

  • Opklaring foran egne enheder.
  • Sikring af flanker.
  • Hurtig reaktionsstyrke under kamp.
  • Overvågning.  

Eskadronen var forreste enhed og skulle løse ovennævnte opgaver ved at ”se uden at blive set” altså skaffe oplysninger om fjenden, melde om områder samt veje og broers beskaffenhed samt anvendelse af alternative veje/løsninger. Eskadronen kunne også få til opgave at overvåge bestemte terrænområder.

Derudover skulle eskadronen naturligvis også kunne kæmpe som enhver anden kampenhed.

 

Opgaverne blev løst med stor opfindsomhed og kunne ofte finde sted langt inde bag fjendens linjer, hvilket naturligvis stillede store krav til den enkelte soldat. 

 

Men eskadronens opgaver kunne også bestå i forskellige angrebsopgaver, hvor man formerede eskadronen i en midlertidig organisation. Her samlede man alle kampvognene, spejdere, panserskytter og morterer, således at man sammensatte de små enheder til meget slagkraftige styrker. 

 

Som opklaringssoldat bar dragonerne i eskadronen det forsølvede JDR-mærke, ganske ureglementeret, fra 1974. Mærket er dog senere blevet ”officielt” anerkendt.

 

Eskadronens ærmemærke blev designet i 1964 og påsyet i 1965. Daværende eskadronchef Major J.W. Meedom udskrev en konkurrence og indførte dermed det første underafdelings-mærke ved regimentet (og ifølge majoren selv - også det første underafdelingsmærke i hele hæren!).

 

Panteren blev valgt, fordi den var hurtig, sej og lydløs! På baggrund af eskadronens motto VIDERE SINE VIDERI blev panteren navngivet Sine.

 

Trekanten som omkranser panteren symboliserede 2-tallet er taget fra det engelske militære system (A. Squadron). Oprindeligt var trekanten lilla, men blev fravalgt i 60’erne, da det var for dyrt at trykke mærkerne. Mærkets bundfarve blev ligeledes hvidt, som er farven for tallet 2.

   Engelsk Brigade Signaturer 

Eksempel på en engelsk brigades signaturer, herunder A Squadron trekanten

 

Kvartermærket stammer oprindeligt fra den hedengangne 2. Opklaringseskadron ved V/JDR, der oprettedes i sommeren 1962. Amerikanerne havde forlangt, at deres gave – kampvogn M/41 – skulle anvendes i dækningsstyrken, ikke i mobiliseringsstyrken. For at holde alle kampvognene aktive oprettede man derfor         2. opklaringseskadron i reduceret størrelse. I forbindelse med det nye forsvarforlig i 2005, blev V/JDR nedlagt og afdelings- og kvartermærkerne blev overført til den nye Uddannelsesbataljon - II/JDR.
Kvartermærket følger således chefen, fra enhedens gennemførelse af Hærens Basisuddannelse (HBU), videre under Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) og med ud i international mission, hvorefter den overdrages til næste hold "2 ESK".

Kvartermærket 

 

I forbindelse med sammenlægningen af JDR og Prinsens Livregiment i 2005 overtog JDR, og hermed 2 Eskadron, Prins Henriks kronede navnetræk, som man jf. en række tradi-tioner skal gøre sig fortjent til.  

 

I 2005 blev opklaringseskadronen ved JDR nedlagt men genfødt som en del af II Bataljon ved Jydske Dragonregiment med en ny opgave: At uddanne soldater til Hærens Basis Uddannelse (HBU).

  

2005-2007:

I december 2005 startede eskadronen på sin første periode i rammen af Hærens Reaktions Uddannelse (HRU), som et panserinfanterikompagni, der siden blev udsendt til Irak som DANCON hold 8.

 

Kompagniet var udsendt i perioden ultimo august 2006 - ultimo februar 2007, som;

 

MECH INF COY/ DA BG/ IRAQ HOLD 8.

 

Eskadronschef og siden kompagnichef var kaptajn Jørgen Christian Nyholm.

MECH INF COY/ IRAQ HOLD 8 

 

Underafdelingsmærket fra udsendelsen i Iraq 

JDR kvartermærke for udsendte enheder 

Billederne viser (øverst) Mech Inf Coys underafdelingsmærke i Irak, (nederst venstre) Panteren Sine med symbolet fra den underlagte deling fra den litauiske Iron Wolf Brigade og (nederst højre) eskadronens kvartermærket sammen med JDRs kvartermærke for ”udsendt enhed”.

 

Perioden i Irak har tre mærkedage:

5. oktober 2006 (aften), Kampen ved Qarmat Ali broen, Basrah nord.
Konstabel Martin Hjorth såres dødeligt under kampen og udånder senere på natten i det britiske felthospital ved Basrah Air Station.

Repatrieringscermoni på Shaiba Log Base Iraq
(Martin Hjorths repatrieringsceremoni på Shaiba Log Base).

10. december 2006 (formiddag), finskytteangreb ved Qarmat Ali broen, Basrah nord.
Konstabel N.D. Christensen og konstabel R.L.V. Kristensen såres, men kommer sig begge uden alvorlige mén.

28. december 2006 (formiddag/eftermiddag), Dobbeltbagholdet ved byområdet Al Hartha (Ved Abu Hulwa og vest for Al Latif).
Kompagniet besvarer i to omgange ildåbningerne fra den shiitiske JAM milits i vestkanten af Al Hartha. Kompagniet havde ingen tab.

Flere mindre træfninger fandt sted under udsendelsen, men de tre ovenfor nævnte står utvivlsomt som de største mærkedage.

 

2007-2009

I december 2006 startede eskadronen sin anden periode i rammen af HBU. Efter to HBU hold begyndte eskadronen sin anden HRU, igen som et panserinfanterikompagni med opgave at indgå på KFOR hold 19.

 

Eskadronen var udsendt i perioden ultimo august 2008 - ultimo februar 2009 som;

 

2 ESKADRON/ DANCON/ KFOR HOLD 19.

 

Eskadronschef var kaptajn Peter Rasmussen.

 

2 ESKADRON/DANCON/KFOR HOLD 19 

              Eskadronen samlet KFOR Hold 19      Anders Fog besøg ved 2.Eskadron/IV/JDR/KFOR Hold 19

Billederne viser (øverst) 2 Eskadrons underafdelingsmærke i Kosovo, (nederst venstre) hele eskadronen samlet ved Camp Jelling, hvor eskadronen bemandede en delingslejr og hermed adskilte kosovo-serberne og kosovo-albanere fra hinanden. Som det kan ses på billedet nederst til højre er det populært at være en del af 2 Eskadron.

 

Perioden i Kosovo har en mærkedage:

5. oktober 2008 Konstabel Martin Hjorth såres dødeligt under kampen ved Qarmat Ali broen, Basrah nord Irak i 2006 (aften). Martin Hjorth udånder senere på natten på det britiske felthospital ved Basrah Air Station.

2 ESK KFOR 19 er denne aften samlet til mindeceremoni for Martin Hjort i Camp Olaf Rye, Kosovo.

2009-2011

I Februar 2009 startede eskadronen sin tredje periode i rammen af HBU. Efter to HBU hold begyndte eskadronen sin tredje HRU, igen som et panserinfanterikompagni med opgave at indgå på KFOR hold 23.

 

Eskadronen var udsendt i perioden ultimo august 2010 - ultimo februar 2011 som;

 

2 ESKADRON/ DANCON/ KFOR HOLD 23.

 

Eskadronschef var kaptajn Ulrik Krag.

 

 

 

2 eskadron KFOR 23 er netop hjemvendt fra missionen i Kosovo. Mere fra deres udsendelse til Kosovo tilgår snarest muligt.