Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
19. september 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Mobil sikringsstyrke 

ISAF - ISAF
Nuværende hold Afghanistan 2019 RSM Hold 10

Styrken fra Jydske Dragonregiment 2016 i Kabul bestod af cirka 30 soldater, der indgik som Mobil Sikringsstyrke.

  • Et mentorbidrag til den afghanske officersskole (ANAOA). Bidraget hjælper de afghanske instruktører på ANAOA og er på den måde med til at skabe en bedre uddannelse for de afghanske officerer.
  • Et mentorbidrag til de højere afghanske militære uddannelsesinstitutioner i Kabul-området (AIAT – Army Institutional Advisory Team) er udsendt for at udvikle og skabe bedre institutioner. Heri indgår et mindre transport- og sikringselement.
  • Et stabsofficersbidrag som bidrager til planlægningen af, hvordan ISAF bedst støtter og udvikler de afghanske sikkerhedsstyrker.
  • Et efterretningsbidrag som bidrager til, at de udsendte har et klart billede af situationen og af hvilke trusler, der er aktuelle.

Et element som støtter resten af de udsendte med administration (DANELM) og logistik (NSE).

Link til Nato side: http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_8189.htm

Link til artikel: Hvad går mission Resolute Support ud på.pdf 

Link til Hærstabens side: