Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
fsvnet_jgk
Forsvarets Logo
23. juli 2018

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Det socialt netværk 

Jægersoldaten er meget væk hjemmefra, og forhold som arbejdstid, udsendelsesperioder og udsendelsesvarighed kan ofte ikke fastlægges.
Dette er et forhold, som skal afklares med baglandet, inden man søger til Jægerkorpset.

Jægerkorpset forsøger efter veloverstået optagelse at involvere de nye jægers pårørende. Ved opstarten på kernekompetenceuddannelsen inviteres de pårørende til Jægerkorpset hvor en orientering om det fremtidige virke afholdes. Herunder introduceres de pårørende til Jægerkorpsets Sociale Netværk, som er en forening stiftet af pårørende. Foreningens formål er at skabe et netværk for pårørende til ansatte ved Jægerkorpset og herigennem søge at gøre brug af hinanden og hinandens erfaringer, samt at fungere som bindeled mellem Jægerkorpset og pårørende – specielt i tider med udsendelser.
De sociale relationer pårørende imellem søger foreningen at skabe gennem en bred vifte af tilbud om arrangementer, som rammer såvel det enkelte medlem som hele Jægerkorpsfamilien.