Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
fsvnet_jgk
Forsvarets Logo
16. januar 2019

Globalnavigation

clear
Bliv Jæger

Indholdsområde

 
 
Jægerkorpsets motto lyder:
"Plus esse quam simultatur" - "Mere at være end at synes."


 1. At blive Jæger
 2. Hvem kan søge?
 3. De fysiske krav
 4. Uddannelsesforløb
 5. Udvælgelse
 6. Forkursus
 7. Patruljekursus
 8. Jægeraspirantkursus
 9. Praktisk information

1. At blive Jæger

At blive Jæger kræver i særdeleshed:
 • Vilje
 • Udholdenhed
 • Evnen til at samarbejde.
 • Evnen til at lære
 • Evnen til at være omstillingsparat.
Før optagelse på kursus gennemføres et 2 dages test forløb hos Forsvarets Rekruttering. Efterfølgende skal man deltage i Forkursus 1–3.

Jægerkorpsets kursuselement gennemfører hvert år med start ultimo februar måned patruljekursus. Varighed af kursus er 8 uger, heraf de sidste 10 døgn som afsluttende udrykning, eksamen.

Umiddelbart herefter gennemføres forkursus 4, af en uges varighed, hvorefter der venter et 5 ugers jægeraspirantkursus, som afsluttes med en 5 døgns udrykning. Ved tilfredsstillende gennemførelse afholder Jægerkorpsets den årlige høstfest, som ligger medio juni måned, hvor den bordeaux farvede baret udleveres.

Nu følger så ét års tjeneste i Jægerkorpset, som igen skal bestås med tilfredsstillende resultat, for at kunne kalde sig for en fuldgyldig JÆGER, og således have fortjent at få udleveret jægerærmemærket.

Som ny jæger gennemføres som det første basisuddannelse som foregår såvel i udlandet som herhjemme. Efter basis uddannelsen følger rollespecialisering og jægeren skal nu for alvor i gang med at finpudse sine færdigheder i det felt, han skal være specialist inden for patruljen.

Vejen ind i Jægerkorpset er lang, men som alle jægere siger: "Græsset er grønt på den anden side”.

Til Top

2. Hvem kan søge?

Læs mere om adgangskravene og optagelsesprøven hos Forsvarets Rekruttering her  [Link]

Til Top

3. De fysiske krav

Der skelnes mellem de fysiske krav til optagelsesprøven ved Forsvarets Rekruttering (FR) og den efterfølgende opstart på patruljekursus ved Jægerkorpset.

Læs mere om optagelsesprøven hos Forsvarets Rekruttering her  [Link]

Idrætskrav i f.m. deltagelse på Patruljekursus ved Jægerkorpset

Optagelsesprøve JGK Patruljekursus

March
30 km iført P+ JGK jf. beskrivelse (ca. 30 kg) på maksimalt 6 timer.

Svømning (ved start på patrulje kursus, iført badebenklæder og svømmebriller)
50 m fri svømning:  max. 50 sek.
300 m brystsvømning:  max. 7:30 min.
1000 m brystsvømning:  max. 25 min.
25 m undervandssvømning m/lydløs nedgang.
Udspring fra 3 m vippe - hovedspring m/tilløb.
Sådan udføres test-øvelserne korrekt: Test-øvelserne.pdf

Idrætskrav i f. m. deltagelse på Jægeraspirantkursus ved Jægerkorpset

krav

March 50 km iført P+ JGK jf. beskrivelse (ca. 30 kg) på maksimalt 12 timer.

Svømning:
Klik for større billede

Til Top

4. Uddannelsesforløb

At blive Jægersoldat er meget krævende. Processen tager i alt ca. 1 ½ år, hvor uddannelsen og udvælgelsen løbende gennemføres under hele forløbet. Efter basis uddannelsen følger det egentlige arbejde som Jæger – hvor den enkelte specialiserer sig indenfor et eller flere fagområder og opererer i en fast Jægerpatrulje.

Forløb:
1. Udvælgelse ved Forsvaret rekruttering
2. Forkursus
3. Patruljekursus
4. Jægeraspirantkursus
5. Faldskærmsgrunduddannelse
6. Kampsvømmerkursus
7. Basisuddannelsen
8. Rollespeciale

Uddannelsesforløb 2016Til Top

5. Udvælgelse

Optagelsesprøve/egnethedstest ved Forsvaret Rekruttering.

Forsvarets Rekruttering er en del af Forsvarets Personeltjeneste. Forsvarets Rekruttering, der er placeret ved Jonstruplejren ved Ballerup, gennemfører alle registreringer og afprøvninger til optagelse på Jægeraspirant kursus (JGASP KUR) på følgende vis:
 • For ikke-tjenestegørende samt tjenestegørende menige gennemføres en 2-dags afprøvning.
 • For hjemsendte befalingsmænd (BM) og officerer (OFF) gennemføres afprøvningen kun, hvis de har været hjemsendt i mere end 3 måneder før start på Forkursus 1.
 • For tjenestegørende befalingsmænd og officerer gennemføres 1-dags afprøvning hos Forsvarets Rekruttering i ugen efter Patruljekursus (PTRKUR) og med bedømmelsen ”egnet til JÆGER ASPIRANT uddannelsen” fra kursussektionen indholdene:
  1.  Lægeundersøgelse.
  2.  Psykologsamtale.
 • Afprøvning af kursister der kun havde søgt Patruljekursus, gennemføres ligeledes i ugen efter Patruljekursus,.
 • For menige et fuldt 2 dages program, men for befalingsmænd og officerer kun 1-dags program som ovenfor anført. .
Såfremt den enkelte kursist alene søger Patruljekursus vil udvælgelsen til forkursus alene ske på baggrund af den enkeltes hidtidige bedømmelser og motivation.

Under et 2 dages forløb ved Forsvarets Rekruttering, hvor man er indkvarteret i Jonstruplejren, gennemføres følgende test inden for:
 • Forsvarets fysiske basiskrav
 • Løbetest, 2.550 meter på 12 minutter eller yo-yo udholdenhedstest 
 • Sessionsprøve
 • Simultan kapacitet
 • Engelsk
 • Dansk
 • Teknisk forståelse
 • Regning/matematik
 • Orienteringssans
 • Lægeundersøgelse
 • Interview med psykolog om ansøgerens erfaring og overvejelser i forhold til valg af netop denne uddannelse, samarbejde og selvstændigt arbejde, håndtering af stress og reaktioner under pres samt håndtering af uforudsigelighed, overblik og struktur. Interviewet tager ½ - 1 time.
Som afslutning kommer ansøgeren for en kommission på den sidste dag. Her bliver ansøgeren samlede præstationer af før nævnte vurderet, med efterfølgende graduering ”egnet” eller ”ikke egnet” til start på jæger uddannelsen.

Til Top

6. Forkursus

Forkursus - generelt:
Forkursus har til formål at bibringe kursister – der er optaget på Patruljekursus – de bedst mulige forudsætninger for at kunne indtræde på Patruljekursus, med henblik på at flest mulige kursister gennemfører.
På baggrund af aktiviteter i udvalgte fag, bibringes kursisterne et indtryk af uddannelsesniveauet ved start på Patruljekursus, m.h.p. at afdække evt. mindre gode færdigheder. Gennem råd og vejledning bibringes kursisterne den nødvendige viden, færdighed og holdning til at træne evt. mindre gode færdigheder
Endvidere vejledes/uddannes kursisterne i, hvorledes forberedelsen/træningen i almindelighed tilrettelægges bedst muligt forud for Patruljekursus.
Personel der er optaget på Patruljekursus, SKAL – under normale omstændigheder – deltage i forkursus. Forkursus er både uddannelse og udvælgelse, hvorfor den enkelte kan afgå fra/melde fra på kursus.
Afhængig af udgangsniveau på forkursus 1, forventer Jægerkorpset, at der på efterfølgende kurser kan måles en naturlig udvikling (fremgang) hos den enkelte kursist inden for det/de områder, hvor den pågældende evt. ikke er i besiddelse af den nødvendige, fysiske kapacitet og/eller de tekniske færdigheder.

Mentaltræning:
Under forkursus møder kursisterne for første gang Kursussektionens mentaltræner, som ligesom selve forkursus skal ses som endnu et forsøg på at skabe de rigtige forudsætninger for kursisterne. Mentaltræneren kan give kursisterne nogle brugbare værktøjer i deres bestræbelser på at blive enten patruljesoldat eller Jæger.


Umiddelbart efter udvælgelse ved Forsvarets Rekruttering, cirka 6 måneder før start på Patruljekursus, indkaldes alle kursisterne til en hel uges forløb, med følgende indhold:

Iklædning af hjemsendt personel.

Patruljetjeneste:
Udlevering af Jægerkorps materiel/udrustning.
Pakning og sammenspænding af P+.

Sanitetstjeneste:
Forebyggelse og behandling af march- og idrætsskader.
Kroppens behov, kost og kostsammensætning.
Påklædning og beskyttelse mod vejrliget.

Pionertjeneste:
Knobbinding.

Kortlære:
Orienteringsløb teknik, teori, praktik.
Orienteringsløb/march, dag/nat.

Idræt:
Træningsplanlægning.
Tekniktræning (styrketræning).
Test af fysiske krav inden for Yo-Yo og styrke øvelser (se punkt ”De fysiske krav).

Svømning:
Tekniktræning/test.


Til Top

7. Patruljekursus


Patruljekursus
Forsvaret lægger stor vægt på det internationale engagement, hvilket betyder hyppige udsendelse for Hærens personel. Patruljekursus er netop et kursus, som Jægerkorpset gennemfører for Hæren, og som giver den enkelte en viden og færdigheder som kan benyttes som udsendt.
Patruljekursus omhandler grundliggende fire hovedområder: områdeopklaring, punktopklaring, angreb på objekt og angreb på bevægeligt mål (baghold). Såfremt disse hovedområder beherskes kan den hjemvendte patruljesoldat indgå i enhver opklarings- eller kamppatrulje.

Patruljekursus er opbygget i tre moduler:
Modul I: Grundliggende patruljefærdigheder, herunder område- og punktopklaring.
Modul II: Skydning samt angreb på objekt og baghold.
Modul III: Den afsluttende udrykning.

Omdrejningspunktet for al aktivitet er patruljetjenesten. Der bliver lagt særlig stor vægt på arbejdet i felten og skydning, og allerede under Patruljekursus testes den enkeltes vilje, udholdenhed og evnen til at samarbejde.

Efter den afsluttende udrykning bliver den enkelte kursist bedømt enten ”Tilfredsstillende” eller ”Meget tilfredsstillende”. Desuden vurderer Kursussektionen, hvorvidt den enkelte er ”Egnet” eller ”Ikke egnet” til at indtræde på Aspirantkursus. Dette betyder, at ud over uddannelsen til patruljesoldat, vil en gennemgang af Patruljekursus, hvor man bliver erklæret ”Egnet” være adgangsgivende for at indtræde på Aspirantkursus.
Patruljekursus kan også søges isoleret, med det formål at komme hjem til sin gamle enhed og benytte sin nye viden og færdigheder. Da vil en udvælgelse ved Forsvaret Rekruttering ikke blive gennemført.

Årets tidligere jægeraspiranter (JGASP) der er afgik fra jægeraspiranter uddannelsen og stadig er bedømt egnet til jægeraspirant, skal deltage og gennemføre afsluttende udrykning på Patruljekursus, såfremt de ønsker en ny optagelse på jægeraspirant uddannelsen.

Indhold:
 • Patruljetjeneste, herunder føringsvirksomhed.
 • Patruljeøvelser.
 • Helikoptertjeneste
 • Gummibådstjeneste.
 • Skydeuddannelse
 • Idræt, herunder svømning.
 • Kortlære.
 • Sprængningstjeneste.
 • Klatre uddannelse
 • Sanitetstjeneste.
 • Feltkundskab.
 • TalonView (Luft- og satellitfoto)
 • Selvtillidsprøver
og meget mere...

Til Top


8. Jægeraspirantkursus

Årets tidligere jægeraspiranter (JGASP) der er afgik før endt jægeraspirant uddannelse og stadig er bedømt egnet til jægeraspirant, skal deltage og gennemføre afsluttende udrykning på Patruljekursus såfremt de ønsker en ny optagelse på jægeraspirant uddannelsen.

Jægeraspirantkursus:

Formålet på aspirantkursus er udelukkende at afdække, hvorvidt kursisterne indeholder, hvad der skal til for at blive jæger. På aspirantkursus er der således fokus på udvælgelsen, der sker gennem relevant træning. Ligeledes skærpes opmærksomheden på den enkeltes vilje, udeholdenhed og evne til at samarbejde. Desuden testes den enkelte kursist gennem komplekse øvelser, hvor handlekraft og evnen til omstilling afprøves. Træning er forsat i høj grad ophold i felten og skydning.
Endvidere at give Jægeraspiranten mulighed for som enkeltperson og som medlem af en gruppe, at kende sine egne og gruppens fysiske/psykiske formåen og begrænsninger. Dette opnås gennem virke i stress situationer, uvidenhed, under ekstreme forhold og ved grænseoverskridende oplevelser.

Indhold:
 • Jægerpatruljeuddannelse
 • Føringsvirksomhed.
 • Helikoptertjeneste
 • Idræt, herunder svømning og boksning.
 • Kortlære/orientering.
 • Skydeuddannelse.
 • Klatreuddannelse.
 • Selvtillidsprøver
 • Motorgummibådstjeneste.
Til Top

9. Praktisk Information

1. Invitation til informations aften og velkomstskrivelse vil blive sendt med posten til de tilmeldte kursister.

2. Oplysningsseddel:
    1. Download fil Oplysningsskema.xlsx
    2. Udfyld
    3. Sendes med mail til JGK@mil.dk ATT: PTRKUR201

3. Måltagningsskema:
    Måleskema.doc

4. Påklædnings-, udrustnings- og pakkebestemmelser:
    Patruljepåklædning_2014
    Fif til sammenspænding

     Standardudrustning

    Hjemsendt personel:

    Får standardudrustning udleveret ved mødet på FORKUR.

 

    Tjenestegørende personel:

    Skal på alle kurser medbringe:

    Standardudrustning M/84 (inkl. regntøj M/96 og to par støvler (MIL støvle eller lignende,
    stiv sål, højt skaft, mørke farver)).

 • Oppakningssystem M/96.

 • Rastudstyr M/96 (sovepose, overtræk, teltflag, 5 elastikker og liggeunderlag). Hvis sovepose system M/12 er udleveret, erstatter det M/96.

 • Hjelm (skal først medbringes til PTRKUR).

 • Fragmentationsbriller (skal først medbringes til PTRKUR).

 • Fragmentationsvest (skal først medbringes til PTRKUR).

 

    Supplerende udrustning

    Hjemsendt personel:

    Får supplerende udrustning udleveret ved mødet på Forkursus.

 

    Tjenestegørende personel:

    Skal på alle kurser medbringe:

 • Ekstra kampuniform M/84 (jakke og bukser).

 • Sløringscreme.

 • Hængelåse til skab og udrustning.

    Alle:

    JGK vil ved mødet på Forkursus, supplere med:

 • Ammunitionstasker M/96.

 • Jægerreb.

 • Maglite, str. 2 X AA batterier.

 • Ekstra feltflaske.

 • Kompas M/71.

 • Badehætte.

 • Vandrensningssæt.

 • Svømmeuniform.

 

 

    Supplerende privat udrustning

    Alle skal på alle kurser medbringe:

 • Badetøj og svømmebrille.

 • To lommenotesbøger, skriveredskaber.

 • Spiseske, gerne i plast.

 • Engangslighter.

 • Drikkekop, termokop eller meljævner, max. ½ liter.

 • Madkasse (til opbevaring af div. fra feltration)

 • Ur (Ikke GPS, værdi maksimum 1000 kroner).

 • Løbesko (gamle, aflagte som skal bruges i forbindelse med vandpassage, mørke farver)

 

    Grundet kursernes karakter, kan alle med fordel yderligere medbringe:

 • Løbesko til orienteringsløb.

 • Gode løbesko.

 • Svedtransportende undertøj (mørke farver).

 • Sorte fem-finger læderhandsker (og/eller pilothandsker).

 • Civile sokker.

 • Civile støvler (skal have mørke farver og som minimum yde samme støtte som de udleverede støver – læs: Der må ikke benyttes små sommerstøvler der ikke yder en tilstrækkelig støtte, men derimod kraftige vandrestøvler).

 • Ekstra underbeklædning, sokker, idrætstøj mv.

 

    Udrustning generelt

    Udrustningen skal medbringes på mødedagen eller sendes så betids, at den er fremme 
    ved JGK forud for kursus start.

    Udrustningen pakkes jf. ”Patruljepåklædning”, inden start på kurserne.

5. Knobkompendium:
    knob_haefte_2014

6. Fysisk træning frem mod start på Patruljekursus- og Jægeraspirantkursus

7. Programmeret Undervisning

Følgende Programmeret Undervisning gennemføres inden møde ved Jægerkorpset:

 • Nr. 16. Anvendelse af kortreferencer på 1 og 2 cm hærkort.

 • Nr. 23. Brug af kompas M/71.

 • Nr. 27. Orientering om dagen.

 • Nr. 28. Orientering om natten.

 • Nr. 31. Signaturforklaring på 2 cm kort.

 • Nr. 33. Navnelære i terræn.

 • Nr. 40. Afstandsbedømmelse ved øjemål.

8. Velkomsthæfte fra Flyvestation Aalborg.   Link til Folder

Til Top