Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
22. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Dansk fokus på bekæmpelse af pirateri ud for Vestafrika 
Som en del af den danske strategi mod pirateri og væbnet røveri til søs har chef for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn deltaget i en international konference om det stigende problem med pirateri i Guinea Bugten.
16-12-2015 - kl. 14:05
18 lande i Guineabugten
Guinea Bugten strækker sig over 18 stater og 6.000 km kyststrækning.

Af Pernille Kroer

40 flådechefer fra USA, Europa og flere stater omkring Guinea Bugten var i starten af december samlet for at diskutere problemerne med pirateri i Guinea Bugten.

Emnerne for konferencen var:

• Udfordringerne med at bekæmpe pirateri i Guinea Bugten
• Mulighederne for en integreret regional indsats
• Mulighederne for europæisk-afrikanske partnerskaber
• Rammerne for samarbejde mellem de maritime styrker
• Erfaringer med implementering af nationale strategier for bekæmpelse af pirateri ud for Vestafrika

Frank Trojahn deltog i panelet under diskussionerne om udfordringerne med at bekæmpe pirateriet. Efter konferencen udtalte han:

- Der er en vilje til at samarbejde, men problemet er komplekst, og der er endnu lang vej igen. Pirateriet ud for Vestafrika adskiller sig fra problemet ved Afrikas Horn blandt andet ved, at der er tale om kriminalitet på tværs af kyststaternes territorialgrænser. Det kræver derfor en tæt koordinering og samarbejde staterne imellem. Desuden foregår pirateriet inden for landenes territorialfarvand. Det betyder, at internationale flådestyrker skal have tilladelse fra de enkelte kyststater til at operere inden for deres territorialfarvand.

Fokus på kort og på lang sigt
Fokus for den danske indsats er i første omgang at få et overblik over udfordringerne og aktørerne i regionen. Det kan blandt andet ske ved at samarbejde med andre partnere, der opererer i regionen, og ved at deltage i militære øvelser. Implementering af denne del af strategien er allerede i gang. Således er en dansk stabsofficer i øjeblikket udstationeret på et fransk flådefartøj. På længere sigt vil fokus være at støtte landene ud for Vestafrika med maritim kapacitetsopbygning.

Kyststrækningen i Guinea Bugten strækker sig over 6.000 km kystlinje fra Senegal til Angola og omfatter 18 suveræne stater.

Læs mere: Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018