Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
25. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
ABSALON gør klar til TF 150 
Mandskab fra ABSALON sættes i land fra skibets LCP.
Mandskab fra ABSALON sættes i land fra skibets LCP. Deres opgave er at afsøge havneområdet for fjendtlige personer, bomber og andre mulige trusler mod skibet.
Øvelsen AUT BATT 08 er en glimrende platform til at træne mange af de forhold, der kan være udslagsgivende for en optimal løsning af opgaven ud for Afrika
04-03-2008 - kl. 09:09

Tekst og foto: Major Michael Christiansen, SPAO DATG

Der er mange opgaver, der skal kunne løses, når Søværnets Taktiske Stab fra september skal lede den internationalt sammensatte Task Force 150 ud for Afrikas Horn. Staben flytter ind på og vil arbejde dybt inde i det fleksible støtteskib ABSALON.

Ud over at fungere som kommandoskib skal skibets mandskab være uddannet til at kunne løse en lang række opgaver med relation til den internationale operation, hvis primære mål er at sikre søfarten i farvandet, der hærges af bl.a. pirater.

Derfor har ledelse og mandskabet på ABSALON særlig fokus på den kommende opgave, når de i disse dage deltager i årets første større maritime øvelse for det danske søværn. AUT BATT 08, der afvikles i danske farvande, har ud over en række danske fartøjer deltagelse af to af NATO’s stående flådestyrker, SNMG1 og SNMCMG1.

 Orlogskaptajn Kirsten Kjeldsen Nielsen
 Orlogskaptajn Kirsten Kjeldsen
 Nielsen, 39 år med bopæl i Århus, har
 været i søværnet i 21 år. Som
 næstkommanderende på ABSALON
 har hun bl.a. ansvaret for
 mandskabets uddannelse. En af
 hendes mange andre opgaver er at
 være Flight Deck Officer, når skibets
 helikopter tager af og lander.
- Vi har øvet anløb af en fremmed havn, der kan rumme fjendtlige elementer. Mandskab blev med vores LCP landsat for at sikre det havneafsnit, som ABSALON skulle placeres ved.

De gik i land på yderste molespids og under egensikring rykkede de frem og undersøgte havnen, fortæller orlogskaptajn Kirsten Kjeldsen Nielsen.
Hun er næstkommanderende på ABSALON og har bl.a. ansvaret for uddannelsen af besætningen, der er på 99 mand/kvinder.

Alle steder i uddannelsen har sikkerhed en høj prioritet. Højeste prioritet. Derfor trænes mange af de situationer, der kan gå galt. Og mange situationer gennemtænkes, drøftes og mulige løsninger prøves. I mange forhold er der fastlagt procedurer, der er gældende i de kritiske situationer.

Eksempelvis, når en helikopter over radioen melder, at den er i nød og på vej tilbage til skibet.- Vi ved alle, hvad vi skal gøre, når meldingen kommer. Flight Deck Officer, surringsgaster, doktor og sanitetspersonel, brandmænd og teknikere.

Helikopter i nød – for øvelse. Alle vidste, hvad de skulle gøre.
Helikopter i nød – for øvelse.
Alle vidste, hvad de skulle gøre.
Vi har alle vore faste pladser og opgaver. Helikopteren skal ned på dækket, eventuel ild skal slukkes, og skadet personel skal reddes ud og under kyndig lægebehandling, forklarer Kirsten Nielsen.

Netop det øvelsesmoment var med i AUT BATT 08. På vej hjem fra et moment i øvelsen kom opkaldet fra piloten: For øvelse – helikopter i nød. Taktisk observatør forbrændt i ansigtet.

Det var kun for øvelse denne gang. Heldigvis. Men mandskabet fik lov til at bevise, at de kan løse opgaven. Øvelsen AUT BATT 08 fortsætter til fredag 14. marts med havneophold i Århus i weekenden 7., 8. og 9. marts.Fakta om øvelse AUT BATT 08
Øvelse AUT BATT 08 har deltagelse af 24 overfladefartøjer, en ubåd, fly og helikoptere foruden en række landbaserede enheder.

Øvelsen ledes af Søværnets Taktiske Stab og foregår i danske farvande: Skagerrak, Kattegat og Storebælt.

Der er fokus på regulær krigsførelse ud fra devisen ”Træn som du vil kæmpe”.

Der deltager skibe fra Danmark, Tyskland, England, USA, Spanien, Portugal, Belgien, Holland og Letland samt fly og helikoptere fra Danmark, England, Polen og Tyskland.