Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
23. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
ABSALON og deltagelsen i TF150 dokumenteres på Discovery Channel 
Kontrolbesøg på formodet piratskib
Tv-kanalen Discovery Channel viser søndag den 21. marts kl. 2000 dokumentarprogrammet Mighty Ships – HDMS ABSALON.
18-03-2010 - kl. 14:03

Discovery var med ombord i januar 2009 under ABSALONs forrige mission ved Somalias kyst, hvor ABSALON sammen med andre krigsskibe deltog i antipiratoperationer for at beskytte den internationale skibstrafik i området.

I Aden Bugten ud for Somalias kyst passerer der ca. 23.000 handelsskibe årligt, hvoraf langt de fleste bringer varer til Europa. Omkring 10% af denne massive skibstrafik er enten dansk ejet eller dansk flaget. Danmark er således en af verdens største søfartsnationer, som er meget afhængig af handelsskibenes frie bevægelighed på verdenshavene.

Det er derfor naturligt for Danmark at deltage med krigsskibe i de internationale antipiratoperationer til gavn for den globale samhandel og for sikkerheden omkring Afrikas Horn.

ABSALON og LYNXProgrammet sendes på et tidspunkt, hvor ABSALON igen i 2010, netop har deltaget i offensive antipiratoperationer ud for Somalias kyst.

Discovery Danmark har haft et tæt samarbejde med Søværnets Operative Kommando under produktionen. Presseofficer i søværnet, orlogskaptajn Kenneth Nielsen siger om udsendelsen:

”Programmet giver et indblik i de daglige forhold om bord på Søværnets enheder under internationale operationer samt et rigtig godt billede af, hvordan en enhed som ABSALON kan bidrage til beskyttelsen af handelsskibene mod piratangreb.”

Programmet har tidligere været sendt på tv-kanalen Discovery Science tilbage i december 2009.