Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
25. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Pirater er stadig et problem for skibstrafikken 
Selv om antallet af piratangreb og kapringer af skibe er faldet væsentligt over de senere år, er pirater stadig et problem i verdens mest trafikerede sejlruter.
03-02-2014 - kl. 17:18

Under et møde for nylig i Salalah, Oman, mellem chefen for den internationale koalitionsstyrke Combined Task Force 151, den danske flotilleadmiral Aage Buur Jensen, og chefen for den sydkoreanske flådes Escort Task Group, kommandør Choi Sung-Mok, diskuterede de to flådechefer  indsatsen mod pirateri og dens vigtighed for trafikken til søs i Det Indiske Ocean.

De to chefer hilser på hinanden
Kommandør Choi Sung-Mok, leder af den sydkoreanske eskorte task group mødtes med chefen for den internationale flådestyrke, Combined Task Force 151, flotilleadmiral Aage Buur Jensen, da det sydkoreanske krigsskib Choi Young var på havneophold I Salalah, Oman. Foto: ROKN

På mødet, der fandt sted på det sydkoreanske krigsskib Choi Young, understregede flotilleadmiral Aage Buur Jensen vigtigheden af det fortsatte koreanske bidrag til den internationale indsats for at sikre skibstrafikken gennem Aden Bugten. Aage Buur Jensen sagde blandt andet:

- Sydkorea har skibe deployeret hernede 24/7, 365 dage om året. Det er et klart signal om, hvor stor vigtighed Sydkorea lægger i at bidrage til den internationale indsats for at sikre de meget vigtige transportveje til søs i Aden Bugten.

Over årene har Sydkorea været en vigtig bidragyder til at sikre skibstrafikken gennem Aden Bugten. Sydkorea har stillet skibe til rådighed for den internationale flådestyrke Combined Task Force 151 og har også ydet et nationalt bidrag til at eskortere handelsskibe gennem den internationalt anbefalede transitkorridor, International Recommended Transit Corridor.

Vigtig for verdensøkonomien
Transporten af gods gennem Det Indiske Ocean er særdeles vigtig for verdensøkonomien. Før mange varer ender hos forbrugerne, er varerne eller råvarerne til at producere varerne med stor sandsynlighed blevet transporteret tværs over Det Indiske Ocean mindst to gange.

Først er naturressourcer eller sjældne mineraler blevet transporteret fra Mellemøsten eller Afrika mod Fjernøsten for senere at blive sendt den anden vej som forbrugsprodukter om bord på containerskibe med kurs mod Europa eller USA. Hvert år passerer omkring 30.000 handelsskibe Aden Bugten, mens antallet, der sejler gennem Hormuz Strædet, er på omkring 40.000. Dette er eksklusive det store antal lokale handelsskibe i regionen.

Kort, der viser et øjebliksbillede af skibstrafikken i Det indiske Ocean. Kilde: The Agent Technology Center.
Kort, der viser et øjebliksbillede af skibstrafikken i Det indiske Ocean. Kilde: The Agent Technology Center. 

På grund af disse transitruters placering har mange lande en national interesse i at sikre en fri transport af varer gennem Det Indiske Ocean, hvor pirateri stadig er et problem. For selv om antallet af hændelser, der er relateret til pirateri, er faldet betragteligt siden 2011, foregår der stadig piratangreb mod handelsskibe, der krydser Det Indiske Ocean eller passerer gennem Aden Bugten.

Selvom tilstedeværelsen af flådestyrker i regionen ser ud til at afskrække piraterne og dermed øge sikkerheden for handelsskibene og deres last, så er handelsskibene nødt til konstant at være i beredskab efter Best Management Practices og have bevæbnede vagter om bord. Indtil videre er intet skib med bevæbnede vagter om bord blevet kapret.

Om Combined Task Force 151 og Combined Maritime Forces
Combined Task Force 151, CTF 151, ledes af Combined Maritime Forces, CMF.

CTF 151’s opgave er at forhindre pirateri og væbnet røveri til søs samt at gå i dialog med regionale partnere og andre partnere om kapacitetsopbygning  med det formål at beskytte den internationale trafik af handelsskibe og sikre en fri transport til søs.

CMF er en multi-national koalition, der er dedikeret til at fremme sikkerhed og fremgang i det 2,5 millioner kvadratkilometer store internationale farvand i Mellemøsten. CMFs hovedfokus er at bekæmpe terrorisme, forbygge pirateri, reducere illegale aktiviteter og fremme sikkerheden til søs.