Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
25. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Forsvarschefen besøgte Combined Maritime Forces og USA’s 5. Flåde 
Under et besøg i Bahrain i starten af denne uge fik forsvarschefen et indblik i de mange militære maritime operationer, som det internationale samfund har i gang i regionen.
14-02-2014 - kl. 14:20

Forsvarschef general Peter Bartram og flotilleadmiral Aage Buur Jensen sammen med den danske del af sin stab.
Forsvarschef general Peter Bartram og flotilleadmiral Aage Buur Jensen sammen med den danske del af sin stab.  Foto: Kaptajnløjtnant Kent Browning, Royal Australian Navy

Forsvarschef, general Peter Bartram, besøgte i starten af denne uge Combined Maritime Forces (CMF) og det danske stabsbidrag i Bahrain. Staben leder Combined Task Force 151, der bidrager til at bekæmpe pirateri. CMF og den danske stab er placeret sammen med hovedkvarteret for den amerikanske 5. Flåde.

Under besøget fik forsvarschefen også godt indblik i mange af de maritime operationer og aktiviteter, som foregår i regionen. Alt fra indsatsen mod pirateri og smugling af narkotika til katastrofehjælp og støtte til operationerne i Afghanistan.

Forsvarschefen mødtes med en række nøglepersoner i både CMF og i den amerikanske 5 flåde, herunder viceadmiral Miller, som udover at være chef for CMF er chef for den 5. Flåde. Et gennemgående tema var regionens strategiske betydning, herunder værdien af at inddrage landene i regionen i løsningen af de mange opgaver, uanset om det drejer sig om maritim kriminalitet, herunder pirateri, eller egentlige militære operationer.

Viceadmiral Miller, chef for Combined Maritime Force, US 5th Fleet og US. Naval Central Command og den danske FC
Viceadmiral Miller, chef for Combined Maritime Force, US 5th Fleet og US. Naval Central Command sammen med den danske forsvarschef, general Bartram. Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Mike Wright

Problemerne skal løses i fællesskab
Vigtigheden af at se de kriminelle aktiviteter på havet i én sammenhæng blev påpeget ved flere lejligheder.

Det overordnede budskab fra de personer, som forsvarschefen mødte, var, at løsningen på problemerne ligger i et tæt samarbejde mellem flådestyrkerne, det internationale samfund og landene i regionen, hvis den bagvedliggende organiserede kriminalitet skal stoppes.

Chef for staben i CTF 151, flotilleadmiral Aage Buur Jensen, forklarer:

- Omdrejningspunktet i det militære engagement i regionen er kapacitetsopbygning. Det handler om, at regionen på sigt selv bliver i stand til at klare problemerne. Hvad enten det gælder pirateri, smugleri eller andre kriminelle aktiviteter. 5. Flådes støtte til indsatsen i Afghanistan blev også drøftet.

En stor del af de flyvninger, som støtter den militære indsats i Afghanistan, kommer fra 5. Flådes hangarskibe. Derudover råder 5. Flåde over et større beredskab af materiel i Afghanistan og amfibie fartøjer, som støtter med US Marines. 5. Flåden har også ved flere lejligheder ydet katastrofehjælp ved voldsomme tyfoner, oversvømmelser og jordskælv i blandt andet Indien og Pakistan.

Bagmændene bruger pengene til anden kriminalitet
Der er i dag færre piratangreb end for to til tre år siden. Og der er meget, som peger på, at de militære styrkers tilstedeværelse, og dét, at handelsskibene lever op til Best Management Practice, har gjort det langt mere besværligt og uforudsigeligt - og dermed mindre attraktivt - at udøve pirateri.

Meget tyder på, at de, der tidligere finansierede pirateriet, nu i stedet kanaliserer pengene over i andre former for kriminelle aktiviteter. For eksempel smugling af narkotika fra Afghanistan over det Indiske Ocean til Afrika, hvorefter det ender i Europa eller USA.

Om Combined Task Force 151 og Combined Maritime Forces

Combined Task Force 151 (CTF 151) ledes af Combined Maritime Forces, (CMF).

CTF 151’s opgave er at forhindre pirateri og væbnet røveri til søs samt at gå i dialog med regionale partnere og andre partnere om kapacitetsopbygning  med det formål at beskytte den internationale trafik af handelsskibe og sikre en fri transport til søs.

CMF er en multinational koalition, der er dedikeret til at fremme sikkerhed og fremgang i det 2,5 millioner kvadratkilometer store internationale farvand i Mellemøsten. CMFs hovedfokus er at bekæmpe terrorisme, forbygge pirateri, reducere illegale aktiviteter og fremme sikkerheden til søs.