Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
25. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Søværnets Taktiske Stab overdrager kommandoen for flådestyrke 
Søværnets Taktiske Stab overtog i midten af december 2013 kommandoen over den internationale flådestyrke Combined Task Force 151.
06-03-2014 - kl. 12:52

I sidste uge kunne chef for kommandostaben, flotilleadmiral Aage Buur Jensen, give stafetten videre til den pakistanske styrkechef, flotilleadmiral Ali Abbas, som i den kommende periode skal lede flådestyrken.

Combined Task Force 151 stab
Combined Task Force 151 stab

I sin tale ved kommandoskiftet sagde Aage Buur Jensen blandt andet:

- Det ser ud til, at flådestyrkernes koordinerede indsats, sammenholdt med at handelsskibene sejler efter Best Management Practises i forhold til at undgå piratangreb, har gjort pirateri mindre attraktivt. Det er godt nyt. Imidlertid er det vigtigt, at de internationale flådestyrker fortsat er til stede her i området, da piraterne ellers vil slå sig på andre former for kriminalitet til søs. For eksempel narkosmugling, hvilket også vil være med til at destabilisere situationen i Somalia.

Piraterne har stadig gidsler
Den danske flotilleadmiral betonede desuden i sin tale, at selv om bekæmpelsen af pirateri er i positiv udvikling, er der stadig omkring halvtreds besætningsmedlemmer fra handelsskibe, der bliver holdt som gidsler af somaliske pirater. De fleste af gidslerne har været holdt fanget i mere end tusind dage. Også derfor skal de internationale flådestyrker fortsat være til stede, indtil kyststaterne i regionen selv kan varetage kystbevogtningen.

Flotilleadmiral Aage Buur Jensens kommandostab var sammensat af medlemmer fra Danmark, USA, Saudi Arabien, Jordan, Korea, Japan og New Zealand, og Aage Buur Jensen fremhævede i sin tale det gode og fleksible samarbejde, der havde været mellem stabens medlemmer på tværs af nationaliteter.

Flotilleadmiral Aage Buur og flotilleadmiral Ali Abbas
Flotilleadmiral Aage Buur Jensen og flotilleadmiral Ali Abbas udveksler gaver

Flotilleadmiral Aage Buur Jensen overtager sammen med dele af Søværnets Taktiske Stab i andet halvår af 2014 kommandoen over NATO Operation OCEAN SHIELD, der ligesom Combined Task Force 151 bekæmper pirateri i Det Indiske Ocean.

Læs om Combined Task Force 151 http://forsvaret.dk/SOK/INTERNATIONALT/CMF/Pages/default.aspx

Læs om NATO Operation OCEAN SHIELD http://forsvaret.dk/SOK/INTERNATIONALT/OCEAN/Pages/default.aspx