Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
25. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
ESBERN SNARE mødes med somaliske ledere. 
Under deltagelse i NATO Antipirateri operationen Ocean Shield ved Afrikas Horn, gennemfører ESBERN SNARE - og den om bord værende stab - møder og samtaler med ledere fra de somaliske kystbyer og regioner.
15-07-2014 - kl. 15:30

I daglig tale kalder vi dialogen med regionale ledere for ”KLE” (Key Leadership Engagement) og ”LLE” (Local Leadership Engagement) med de lokale ledere. Der er flere og betydelige fordele ved denne dialog.
For NATO, Danmark og de andre lande, som udfører anti-piraterioperationer og kapacitetsopbygning i regionen, er det primært at få et overblik over, hvordan udviklingen går i det somaliske samfund. Denne viden er vigtig for at kunne vurdere, om der er grund til at forvente snarlige forsøg på skibskapringer og tilskynde til, at man ikke lader grupperinger forberede pirateri.
 

For lokalbefolkningerne er LLE/KLE vigtigt, fordi vi igennem dialogen påskønner deres mod og indsats, og de får nogen at sparre med. Det er en fantastisk krævende opgave at opbygge et demokratisk samfund på resterne af flere års fattigdom, hungersnød og borgerkrig. 

For begge parter er dialogen med til at lokalisere eventuelle områder, hvor der vil være ekstra stor effekt af støtte fra fx Danmark og andre lande som ønsker at støtte Somalia.  

Dialogen er tillige forudsætningsskabende for at støtte i opbygning af et bedre fungerende samfund, der kan ernære sig uden indtægter fra pirateri. Sidst, men absolut ikke mindst, er møderne udgangspunkt for en fælles forståelse. 

ESBERN SNARE har under den igangværende tur allerede afholdt LLE’er med et udbytterigt resultat. Der er allerede nu planlagt flere LLE / KLE ud for den Somaliske kyst. 

Møder med lokale ledere effektiviseres yderligere, når man har mødtes flere gange, således at man kender hinanden. Det kan være ved at mødes flere gange eller bygge videre på bekendtskaber, som er opnået en af de foregående gange, hvor Danmark har sendt en besætning ud i Ocean Shield operationen.  

Under den igangværende tur har vi allerede ved flere lejligheder mødtes med lokale ledere fra byer på den somaliske kyst. Der har været en rigtig god dialog. Den demokratiske proces i byerne synes også i en god udvikling, men man står over for store udfordringer, fordi levegrundlaget reelt er utilstrækkeligt. Der er behov for nye leveveje. Den mest logiske ville være at skabe grundlag for et stærkere fiskeri, for naturen kan sagtens bære det. Det er en lang proces, for at udviklingen bliver baseret på lokalt ejerskab og initiativ i et samfund, der i årtier har været i hungersnød og borgerkrig. Samtidig skal pirateriet holdes i ave!

 

 

 ESSN gennemfører LLE

 ESSN gennemfører LLE.