Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
23. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
ABSALON på vej mod nye udfordringer 
USS Boone og ABSALON tanker
USS Boone og ABSALON får olie af den tyske tanker FGS SPESSART
ABSALON og resten af NATO´s flådestyrke gruppe 1 (SNMG1) har for en stund afsluttet sin deltagelse i antipiraterioperationen Operation Ocean Shield.
24-03-2010 - kl. 14:26

Gruppen er sejlet mod nye farvande for at holde sine øvrige færdigheder ved lige. Flådestyrkens næste større opgave bliver at deltage i NATO-øvelsen Brilliant Mariner. Øvelsen, som er en af de helt store, afholdes i tyske og danske farvande i midten af april. ABSALON´s deltagelse i øvelsen er med til at sikre, at flådestyrken kan leve op til de høje krav, der stilles til NATOs reaktionsstyrker, så de kan indsættes i en række forskellige operationstyper med meget kort varsel.

SNMG1 gennemfører i disse dage samtræning i Middelhavet bl.a. for at integrere flådestyrkens nyeste medlem, den tyske tanker, FGS SPESSART.

Som den første af NATOs stående flådestyrker med større skibe, har SNMG1 været aktiv uafbrudt i snart 43 år. Styrken har deltaget i flere operationer, men den har også stået i spidsen for et af NATOs vigtigste kendetegn, nemlig udvikling af sømilitære færdigheder og samarbejde på højt niveau. Det er blandt andet i kraft af NATOs militære færdigheder til søs, at de mange flådebidrag ved Afrikas Horn, kan opnå en relativt hurtig integration og samarbejde i den internationale indsats imod pirateri.