Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
25. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
ABSALON sænker piratfartøjer ud for Somalias østkyst 
Moderskibe ud for Somalias kyst
Foto ABSL: Moderskibe ud for Somalias kyst.
NATO har siden 25. februar haft ABSALON i en offensiv anti-piraterioperation ud for Somalias østkyst. Foreløbig er tre piratmoderskibe sat ud af spillet, og piraternes evne til at gennemføre togter langt fra land er blevet grundigt svækket.
04-03-2010 - kl. 16:40

Siden 25. februar har NATO indsat ABSALON i en særlig opgave ud for Somalias østkyst i bekæmpelsen af pirateri. Operationen har til hensigt at standse piratfartøjer, når de sætter ud fra land, og inden de forsvinder ud i det Indiske Ocean, hvorfra de angriber skibsfarten.

Større piratlejr
ABSALON har igennem flere dage overvåget et område, hvor pirataktiviteten tidligere har været høj. Overvågningen resulterede i, at ABSALON fandt en af de største piratlejre på østkysten af Somalia.  Operationen foregik derefter ved at holde øje med lejren, og hver gang et moderskib blev klargjort og sejlede ud var ABSALON i nærheden og greb ind, inden moderskibet nåede at forsvinde ud på det åbne hav.

”Operationerne er gennemført tæt på piraternes baser langs den somaliske østkyst. Hermed har vi sendt et kraftigt signal om, at piraterne ikke længere uforstyrret kan forberede deres pirattogter. Vi holder øje med dem allerede inden de tager til søs.” Siger chefen for ABSALON, kommandør Dan B. Termansen

Efter pågribelse konfiskerede ABSALON besætningens udstyr, satte dem i land hvorefter fartøjerne blev bortsprængt.

Samarbejde om piratbekæmpelse
Pirateri i det åbne farvand sker typisk ved at anvende lidt større moderskibe, som fungerer som forsyningsbaser for de mindre piratangrebsfartøjer, såkaldte skiffs. Moderskibene er svære at finde midt i det Indiske Ocean. Derfor har NATO valgt at gennemføre en særlig offensiv anti-piraterioperation tæt på Somalias østkyst sammen med de øvrige styrker fra EU og koalitionsstyrken, som også deltager i kampen mod pirateri.

Styr på Adenbugten
Der er efterhånden rimeligt godt styr på Adenbugten, fordi man kan beskytte den anbefalede sejlrute, som over 30.000 handelsskibe anvender gennem bugten årligt. Den metode kan man ikke anvende i det Indiske Ocean, fordi det er så enormt.