Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
23. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
ABSALON satte kurs mod Afrika 
ABSALON, skibets besætning, Søværnets Taktiske Stab og søværnets specialstyrker siger farvel til Danmark.
ABSALON, skibets besætning, Søværnets Taktiske Stab og søværnets specialstyrker siger farvel til Danmark.
Søndag sagde ABSALON, specialstyrker og STS farvel til Danmark. Opdateret med billeder kl. 17:15
17-08-2008 - kl. 15:30
Det var med en vis spænding i luften, at ABSALONs besætning og Søværnets Taktiske Stab stillede op til parade på Flådestation Frederikshavn søndag klokken 1300.

Søndag var nemlig dagen, hvor den længe ventede afsejling for deltagelse og ledelse af Task Force 150 ud for Afrikas Horn fandt sted. Så der var stor trængsel på Flådestationen i Frederikshavn, hvor gæster, pårørende og pressen fyldte godt op på kajen. Men det var også en dag, der markerede en ny æra i søværnet.

- Det er første gang, søværnet varetager ledelsen af en stor, international operation. Men det giver god mening, fordi Danmark er en stor søfartsnation, og fordi 90 procent af al verdenshandel fragtes ad søvejen, hvoraf 10 procent finder sted på skibe, som enten er dansk ladet eller dansk ejet, sagde chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang i sin tale ved paraden.

- Internationale operationer er ikke uden risiko, så det er vigtigt, at I passer på hinanden, sagde chef for forsvarsstaben, generalløjtnant, Bjørn Bisserup, som overrakte en fane, der netop skal være samlingsværk for de udsendte.
- Internationale operationer er ikke
uden risiko, så det er vigtigt, at I
passer på hinanden, sagde chef for
forsvarsstaben, generalløjtnant, Bjørn
Bisserup, som overrakte en fane, der
netop skal være samlingsværk for de
udsendte.
Men dansk tilstedeværelse betyder ikke kun noget for den maritime sikkerhed lige nu. Den betyder også hjælp til svage stater, så de på sigt bliver i stand til selv at opretholde den maritime sikkerhed.

- Det er altafgørende for en kapacitetsopbygning i de svage stater, og netop derfor er området ved Afrikas Horn et område, hvor søværnet kan gøre en forskel, sagde chef for forsvarsstaben, generalløjtnant Bjørn Bisserup.

Generalløjtnant Bjørn Bisserup lagde i sin tale også vægt på, at søværnets deltagelse i den international operation Task Force 150 er et vigtigt skridt i en fortsat styrkelse af søværnets nuværende profil, fordi også Danmark er forpligtet til at bidrage til at opretholde den maritime sikkerhed. 

Efter parade og taler gik ABSALONs besætning og Søværnets Taktisk Stab igen om bord på ABSALON, og klokken 1500 blev trosserne smidt, og søværnets kommandostøtteskib stævnede ud fra Frederikshavn.


- Søværnets vision er, at alle skal være stolte af at være ansat i søværnet, og det kan vi i allerhøjeste grad være i dag, sagde chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang.

Se fotogalleri fra parade og afsejling søndag 17. august 


I sin tale takkede chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang, blandt andet ABSALONs besætning, som der nogle gange er trukket store veksler på, men som alligevel på få år har formået at få et at søværnets nyeste skibe gjort klar til at deltage i en stor, international operation.
I sin tale takkede chefen for
Søværnets Operative Kommando,
kontreadmiral Nils Wang, blandt andet
ABSALONs besætning, som der nogle
gange er trukket store veksler på,
men som alligevel på få år har
formået at få et at søværnets nyeste
skibe gjort klar til at deltage i en stor,
international operation.

Fakta om Task Force 150
Task Force 150 består af en frivillig koalition baseret på FN-mandat, der med skibe og fly patruljerer for at forhindre terrorrelateret virksomhed, og dermed minimere kriminaliteten i operationsområdet, der omfatter mere end 6000 sømils kyststrækning fra Det Røde Hav til Hormuzstrædet i Den Arabiske Golf, samt fra Hormuzstrædet og ned til grænsen mellem Somalia og Kenya.

Opgaverne i Task Force 150 bliver groft set delt op i fire punkter:

  • Maritime Interdiction Operations, hvilket betyder kontrol af det gods, der bliver sejlet med i operationsområdet, og helt konkret betyder det, at skibene bliver kontaktet og eventuelt gennemsøgt.
  • Maritime Security Operations, hvilket betyder beskyttelse af skibe og installationer til søs. For eksempel når skibene eskorterer udvalgte civile eller militære fartøjer igennem et bestemt område for at beskytte dem mod terroristangreb.
  • Theater Security Cooperation, hvilket vil sige forskellige former for støtte til regionens svagere nationer, så de selv kan blive i stand til at hævde deres suverænitet og beskytte egne grænser.
  • Search and Rescue, hvilket vil sige redningsaktioner, der ikke adskiller sig fra måden, hvorpå man udøver dem herhjemme.