Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
22. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Dansk støtte til lokal kapacitetsopbygning i Djibouti 
Aftale Djibouti
Orlogskaptajn Dennis A. Vad (tv.) sammen med den den øcerste chef for Djiboutis styrker, general Fhati, og den danske konsul i Djibouti, fotograferet efter underskrivelsen af samarbejdsaftalen.
Som et led i Danmarks deltagelse i Task Force 150 i Aden Bugten er der indgået en aftale mellem Danmark og Djibouti om dansk støtte til kapacitetsopbygning. Aftalen er inden for rammen af Danmarks maritime opgave i regionen.
06-11-2008 - kl. 11:16
Projektet er en del af Forsvarets Internationale Sikkerhedssamarbejde (SIKSAM).

Projektet betyder, at Danmark støtter Djiboutis Forsvar i bestræbelserne på at højne uddannelses- og sikkerhedsniveauet. Støtten sker inden for rammen af de opgaver, som det danske Søværn varetager. Projektet omfatter blandt andet donation af undervisningsudstyr. 

Orlogskaptajn Dennis A. Vad og repræsentanter fra SIKSAM rejser til Djibouti inden årets udgang for at påbegynde projektet i samarbejde med myndighederne i Djibouti.