Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
23. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Den danske Challenger vist frem for ABSALON 
Flyvevåbnet og Søværnet udvekslede erfaringer om antipirateri missioner, da besætningsmedlemmer fra støtteskibet ABSALON besøgte Challenger-bidraget.
14-12-2011 - kl. 09:30
Kilde: Flyvertaktisk Kommando. Tekst og foto: K. S. Petersen, PIO OSS
I moderne militæroperationer er koordination med andre enheder og nationer essentielt. På den måde kan Forsvaret som organisation indsamle viden og erfaring i forbindelse med de internationale operationer.

Derfor var det glædeligt, at Flyvevåbnets maritime overvågningsfly, en CL-604 Challenger fra Air Transport Wing Aalborg, fik mulighed for at udveksle erfaringer med dele af ledelsen og besætningen fra det danske krigsskib ABSALON. 

Absalon besøger Challenger
Chefen for det danske detachement på Seychellerne, "BYM", hilser på Chef på støtteskibet ABSALON, Kommandørkaptajn Carsten Fjord-Larsen og Orlogskaptajn L. P. Jensen

Det skete på et møde torsdag den 8. december, hvor nøglepersoner fra ABSALON var på besøg ved det danske detachement.

Det var et konstruktivt og lærerigt møde, hvor både ledelsen og operationsofficerne fra Challenger-flyet og støtteskibet ABSALON udvekslede erfaringer i relation til antipirateri operationer i det Indiske Ocean.

Udover de operative erfaringsudvekling var besøget også en mulighed for at sætte ansigter på de personer som det danske detachement jævnligt kommunikerer med. Major Ole Ramsby, chef for Flyvevåbnets bidrag på Seychellerne, vurderer, at besøget var med til at skabe et fælles billede af de operationer som både Challengeren og ABSALON er involveret i .

Der blev også tid til en rundvisning på selve Challenger-flyet, hvor flyets systemoperatør PET kunne fortælle om flyets sensor, radio, radar, arbejdsgangen i forbindelse med løsning af missionen, og hvordan der operativt etableres samarbejde med ABSALON.

Rundvisning på Challengeren
Challenger-flyets systemoperatører, PET (th), fortæller gæsterne fra ABSALON om flyets overvågningskapacitet. Gæsterne fra ABSALON udtrykte stor tilfredshed  over at have fået indblik i, hvordan det maritime overvågningsfly opererer.

Støtteskibet Absalon
ABSALON ankom til Seychellerne 5. december 2011. Kort efter blev forbindelsesofficeren fra Flyvevåbnets maritime overvågningsfly, kaptajn K. S. Petersen, inviteret om bord til en kort rundvisning.