Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
22. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Dialog med somaliske ledere 
Fregatten IVER HUITFELDT, som i øjeblikket er udsendt til Det Indiske Ocean, har holdt endnu et møde med somaliske ledere, blandt andet om sikkerhedssituationen i området.
12-03-2013 - kl. 11:00
Efter at piraternes aktiviteter i Det Indiske Ocean nu er faldet betragteligt, har de internationale flådestyrker i området fået bedre muligheder for at etablere samarbejde med somaliske ledere og myndigheder. Dialog og gensidig information mellem flådestyrkerne i Det Indiske Ocean og lokale myndigheder i Somalia er nemlig et vigtigt skridt på vejen til at forbedre den maritime sikkerhed i området. Også den danske fregat IVER HUITFELDT deltager i denne opgave, der kaldes Local Leadership Engagement.


Somaliske ledere bydes velkommen om bord på fregatten IVER HUITFELDT. Foto: IVER
Gæsterne modtages på IVER HUITFELDT. Med ryggen til kameraet er det skibets tolk.
Foto: IVER


Fortsatte drøftelser
For et par uger siden havde IVER HUITFELDT et møde med fremtrædende ledere fra byen Hobyo, og i denne uge fortsatte dialogen. På mødet, der blev holdt om bord på IVER HUITFELDT, drøftedes blandt andet et igangsat havneprojekt, mulighederne for støtte til uddannelse af en lokal kystvagt og muligheden for lægehjælp til indbyggerne i det isolerede samfund på kysten. Mødet fandt sted i forbindelse med, at IVER HUITFELDT i øjeblikket patruljerer ud for den somaliske kyst.

Efter et succesfuldt møde har IVER HUTIFELDT givet stafetten videre til kommandoskibet for flådestyrken Combined Taskforce 508, som vil fortsætte dialogen, baseret på kontakter, som IVER HUITFELDT har skabt.