Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
23. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
ESBERN SNARE forbliver i området 
ESBERN SNARE
ESBERN SNARE forbliver i området ud for Afrikas Horn, mens mulighederne for retsforfølgning af de tilbageholdte formodede pirater fortsat undersøges.

09-06-2011 - kl. 20:45

Folketingets mandat for ESBERN SNARE’s deltagelse i NATO’s Operation Ocean Shield udløber den 9. juni 2011. ESBERN SNARE udtræder herefter af operationen, men forbliver foreløbig i området under kommando af Chefen for Søværnets Operative Kommando, mens mulighederne for retsforfølgning af de tilbageholdte formodede pirater i regionen undersøges nærmere.

De involverede myndigheder arbejder på hurtigst muligt at få afklaret mulighederne med henblik på, at ESBERN SNARE kan vende hjem snarest.