Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
25. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Fregatten IVER HUITFELDT vært for møde med lokale somaliske ledere 
For første gang har et dansk krigsskib aktivt engageret sig med den somaliske civilbefolkning. Det skete, da fregatten HDMS IVER HUITFELDT var vært for et møde med lokale ledere fra byen Caluula på Afrikas Horn.
07-12-2012 - kl. 15:59

Mødedeltagerne ved bordet
Mødedeltagerne ved bordet

Delegationen fra Caluula bestod af borgmesteren, landsbyældste og lokale fiskere, der kom for at drøfte den generelle situation på land og status på antipirateriindsatsen. NATO-skibe har løbende været i dialog med de lokale i byen, der tidligere har været et aktivt pirateri-hotspot,. Derfor var der grobund for en god videre diskussion.

Brug for de lokales hjælp
Mødet om bord på IVER blev indledt af chef, kommandørkaptajn Kristian Haumann, der takkede delegationen for deres villighed til at samarbejde. Han understregede vigtigheden af gensidig tillid mellem NATO-styrken og lokale somaliere:

- Vi er her for at bekæmpe pirateri. Vi opererer på havet, men kilden til pirateri skal findes på land - og dér har vi ikke adgang. Derfor - for at opnå bedre sikkerhed både til lands og til vands - har vi brug for de lokales hjælp. Jo mere de kan støtte og hjælpe os, jo nemmere kan vi komme af med piraterne. Et frugtbart samarbejde mellem Caluula og NATO vil skabe et sikrere lokalsamfund, og fiskerne vil igen kunne udføre deres hverv i sikkerhed, så fiskeindustrien kan blomstre.

Brug for omfattende stor indsats
Caluulas borgmester takkede for indsatsen, men delte samtidig sin bekymring for byens fremtid. Grundet sin isolerede beliggenhed har Caluula dårlig adgang til vand og medicinsk hjælp, og det bekræftede, at problemerne i Somalia kun kan løses ved en omfattende international indsats.

Samtidig berettede fiskerne om problemer med ulovligt fiskeri i de somaliske farvande. Disse udfordringer ligger umiddelbart uden for rammerne af den nuværende NATO-operation, men de bliver stadig taget meget alvorligt. Kristian Haumann siger om dette:

- Jeg vil tage det med videre, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at finde en måde at hjælpe de lokale, der hjælper os med at bekæmpe piraterne. Mødet i dag har lært os, at selv den mindste støtte kan gøre en stor forskel. Og den forskel vil vi gerne gøre.

Udover den faglige diskussion blev der også brug for et besøg på skibets hospital. En af de landsbyældste havde medbragt sin 2-årige søn, der havde brug for medicinsk assistance. Selvom et lille barn er en usædvanlig gæst på et krigsskib, tog hele besætnigen kærligt hånd om ham. Og trods de uvante omgivelser fandt drengen sig hurtigt tilpas om bord.

Efter dette succesfulde første møde med lokale ledere, planlægger IVER HUITFELDT at gennemføre lignende arrangementer, når muligheden byder sig. Jo bredere NATOs budskaber når ud, jo sværere bliver det for piraterne at operere.