Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
25. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Hvor trådene samles 
Søværnets Taktiske Stab leder Task Force 150
Søværnets Taktiske Stab leder Task Force 150
Gennem den seneste tid har der været megen opmærksomhed om krigsskibet ABSALONs deltagelse i Task Force 150. Men Absalon er ikke den eneste danske enhed i styrken.  Hele styrken ledes af en dansk stab – nemlig Søværnets Taktiske Stab, i daglig tale STS.
15-10-2008 - kl. 12:00

Det er stabens opgave at lede og fordele opgaverne mellem de forskellige skibe og fly i den internationale flådestyrke. 

Herudover indeholder staben en række støttefunktioner for styrkechefen, flotilleadmiral Per Bigum Christensen, og for skibene i styrken.

Disse funktioner omfatter bl.a. en efterretningscelle, en Air Liason Officer fra Flyvevåbnet, en jurist, en tolk og en ”Public Affairs” officer samt en række taktiske, tekniske og administrative funktioner. I alt knap 30 personer bemander staben på missionen ved Afrikas Horn.

Fakta:

Søværnets Taktiske Stab er en maritim føringsenhed, som er designet til at lede
internationale flådestyrker som for eksempel Task Force 150.

Blandt stabens øvrige opgaver er udvikling af maritime doktriner, planlægning
af øvelsesvirksomhed samt inspektion af Søværnets operative enheder.

Søværnets Taktiske stab består til daglig af 19 personer og en række tilknyttede specialister. Stabens daglige virke styres af stabschef, kommandørkaptajn Lars Hjulgaard

STS, der til daglig holder til i Korsør, er under Task Force 150 suppleret med officerer fra Canada, Frankrig, Storbritannien og Tyskland, som nogle af de andre lande, der er med i Task Force 150.

Orlogskaptajn Thomas Rasmussen, der er operationsofficer i STS, forklarer:

”Det er utroligt vigtigt for vores løsning af opgaven, at vi kan trække på  udenlandske specialisters viden og erfaring. Ikke alene er det nogle meget dygtige officerer, som vi har fået tilkommanderet, det er også altid sundt at se, hvordan andre lande løser en opgav. Det skaber en synergi og erfaringsudveksling, som ville være vanskelig at opnå, hvis staben havde været rent dansk.”

STS har ansvaret for at lede Task Force 150 frem til midten af januar, hvor Tyskland overtager ledelsen af den multinationale flådestyrke.