Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
23. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Krigsskibet ABSALON afværger piratangreb 
Det danske krigsskib ABSALON har til eftermiddag medvirket til afværgelse af yderligere piratangreb i Aden bugten ved Afrikas Horn.
07-09-2008 - kl. 00:15

For anden gang i træk indenfor 72 timer har det danske krigsskib ABSALON været i aktion mod de pirater der hærger i Aden Bugten.

Hændelsen
Umiddelbart før middag blev ABSALON anmodet om støtte i  forbindelse med en igangværende kapring af et civilt handelsskib ca. 160 sømil fra ABSALON.
Grundet distancen valgte ABSALON at indsætte sin bevæbnede helikopter. Det amerikanske krigsskib BENFORD befandt sig ligeledes i området, og satte ved modtagelsen af nødopkaldet straks kursen mod handelsskibet.

Ved ABSALON helikopter ankomst til området blev det observeret, at en skiff (mindre, hurtigtgående motorbåd) var så tæt på, at besætningen på skibet FRONT VOYAGER forsøgte at forhindre piraternes adgang til skibet ved brug af brandslanger. Helikopterens ankomst bevirkede imidlertid til, at piraterne ophørte deres anliggende, hvorfor ABSALON helikopter forblev ved FRONT VOYAGER indtil det amerikanske krigsskib ankom, og overtog bevogtningen af FRONT VOYAGER.

Umiddelbart efter middag – mens helikopteren var involveret i ovenstående hændelse - modtog ABSALON yderligere et nødopkald fra det civile handelsskib BUNGA SEROJA SATO. Handelsskibet befandt sig ca. 20 sømil fra ABSALON og rapporterede, at det blev forfulgt af fire såkaldte skiffs med formodede pirater om bord.

ABSALON beordrede straks handelsskibet til at styre direkte mod ABSALON med maksimal fart, og ABSALON ændrede selv kurs med henblik på hurtigst muligt at komme BUNGA SEROJA SATO til undsætning. Samtidig blev skibsfarten advaret og for nogle skibes vedkommende dirigeret udenom den formodede trussel.

Det vurderes, at BUNGA SEROJA SATO kurs og fartændring, samt ABSALON ankomst til området bevirkede, at de formodede pirater opgav og fortrak fra området.

Piratangreb
Indenfor de seneste 72 timer har der været fire hændelser med piratangreb i Aden bugten, hvoraf tre af disse er blevet afværget grundet den internationale koalitionsstyrke TASK FORCE -150 tilstedeværelse i området.

To af disse tre afværgelser skyldes den hurtige indsats ved brug af de
skibsbaserede helikoptere ombord på koalitionsstyrkens krigsskibe.

Samtidigt viser de seneste hændelser, at tilstedeværelsen af den
internationale koalitionsstyrke er en nødvendighed med henblik på sikring af den maritime sikkerhed i området, hvilket understøttes af de mange positive henvendelser som TASK FORCE 150 modtager fra de civile skibe der gennemsejler området.
(En af de primære handelsskibsruter mellem Asien og Europa, går netop igennem Aden Bugten).

Opgaven
Task Force 150 operationsområdet dækker det internationale farvand i Rødehavet, Aden Bugten, den nordlige del af Det Arabiske Hav, Oman Bugten og Somalia Bugten. Samlet er operationsområdet på størrelse med arealet af USA.

Task Force 150 overordnede målsætning er at medvirke til at forbedre den generelle sikkerhed og stabilitet i operationsområdet. Dette blandt andet for imødegå pirateri og terrorisme. Desuden skal Task Force 150 medvirke til, at regionale kyststater selv opbygger kapacitet til at opretholde maritim sikkerhed i området.