Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
25. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Møde med somaliske myndighedspersoner og klanledere om bord på IVER HUITFELDT 
Fregatten IVER HUITFELDT har i snart en uge patruljeret ud for landsbyen Hobyo på Somalias østkyst. Formålet med patruljen har blandt andet været at skabe et godt kendskab til området forud for et møde med lokale myndighedspersoner og klanledere.
14-02-2013 - kl. 11:32

Under patruljen i NATO's Operation Ocean Shield gennemførte IVER HUITFELDT (IVER) et betydeligt antal besøg på lokale fiskefartøjer for at øge kendskabet til situationen i byen. Samtidig førte de ombordværende somaliske tolke, via telefon, en ivrig dialog med myndighedspersoner, lokale forretningsfolk og andre inde i Hobyo, for at drøfte mulighederne for et møde om bord på IVER.
Det lykkedes at få kontakt til den lokale guvernør, som var meget begejstret for udsigten til et møde. Guvernøren sammensatte en delegation bestående af ministeren for fiskeri-, havne- og marineressourcer, en række klanledere og en repræsentant for kvinderne i Hobyo.

Mødet blev gennemført om bord på IVER onsdag den 13. februar. Delegationen fra Hobyo blev afhentet til søs af fregattens fartøjer og modtaget på sidedækket med falderebshonnør, og hvad der ellers hører sig til om bord på et orlogsskib.

Chefen for IVER HUITFELDT modtager delegationen.
Chefen for IVER HUITFELDT modtager delegationen.

Efter en kort introduktion blev delegationen vist rundt på skibet, hvorefter der var frokost i chefmessen. Mødet gav IVER mulighed for at beskrive formålet med NATO's Operation Ocean Shield, herunder den fælles interesse i at skabe sikkerhed for den civile skibsfart i området. Under hele besøget gik snakken livligt, og det var en glæde at kunne konstatere, at det indtryk som besætningen om bord på IVER havde fået af situationen i Hobyo, blev bekræftet af delegationen.

Der er tegn på en positiv udvikling i Hobyo, der før var hårdt ramt af pirateri. Specielt blev et igangværende projekt med anlæggelse af en ny havn diskuteret. En ny havn vil tilføre ny kapital til området og forhåbentlig nye jobs. Delegationen udtrykte, at den største aktuelle udfordring i Hobyo er de manglende jobmuligheder for de unge, og de vurderer dette til at være en af årsagerne til, at nogle forsøger sig som pirater. En anden udfordring er, at udefrakommende fiskere dominerer det lokale fiskeri, og at man mangler finansiering af for eksempel mindre fiskefartøjer, så de unge mænd kan beskæftige sig med fiskeri.

Efter små fire timer sluttede besøget med et gensidigt ønske om et snarligt gensyn.

Mødedeltagerne om bord på IVER HUITFELDT.
Mødedeltagerne om bord på IVER HUITFELDT.