Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
22. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Ny besætning fortsætter piratjagt 
Besætningen, der tidligere på ugen overtog fregatten IVER HUITFELDT, kommer ind i en operation, hvor de somaliske pirater får sværere og sværere ved at kapre udenlandske handelsskibe.
17-01-2013 - kl. 16:59
Tekst: Berit Udbye - Foto: SVN
Besætningsskifte på den danske fregat IVER HUITFELDT, der deltager i Operation Ocean Shield. Hold 10 afløser hold 9.


Først på ugen skiftede besætningen på den danske fregat IVER HUITFELDT, som deltager i NATOs antipiraterioperation Ocean Shield. Hold 9 er på vej hjem, mens hold 10, med kommandørkaptajn Carsten Fjord-Larsen som chef, er rykket ind på fregatten.

Både Carsten Fjord-Larsen og størstedelen af hans cirka 150 mand store besætning har tidligere været på piratjagt ud for Afrikas Horn.

- Besætningen møder en markant anderledes piratsituation, end sidst de sejlede i området. Der er færre angreb, og piraterne har generelt svært ved at komme til søs, fordi krigsskibene sejler tæt på kysten, siger orlogskaptajn Thomas Rasmussen fra afdelingen for internationale operationer i Søværnets Operative Kommando.

Netop nu ligger fregatten IVER HUITFELDT på Seychellerne, hvor besætningen gennemfører den sidste finpudsning, inden skibet atter stævner ud.

Flådestyrker samarbejder
Sammen med skibe fra flere nationer er IVER HUITFELDT en del af NATOs Operation Ocean Shield. Derudover opererer også en flådestyrke fra EU og Combined Maritime Forces samt nationale enheder i området omkring Somalia.

- Samarbejdet mellem de forskellige nationaliteter og flådestyrker bliver bedre og bedre, både med hensyn til operative procedurer, kommunikation og logistik. Eksempelvis vil den enhed, der er tættest på et muligt piratangreb, komme til undsætning, uanset hvilken styrke den tilhører, siger orlogskaptajn Thomas Rasmussen.

Piraterne presses på alle områder
Orlogskaptajn Thomas Rasmussen fortæller, at når IVER HUITFELDTs mandskab genoptager patruljerne, vil de møde lokale fiskere, der kan fortælle, at Somalias befolkning generelt er blevet mere negative over for piraterne og deres dårlige indflydelse på landets tilstand.

- Flådestyrkerne har nu i længere tid været proaktive. Vi patruljerer helt tæt på kysten. Samtidig kalder vi skibe i området for at finde ud af, om de følger de udstukne retningslinjer for selvbeskyttelse i området, de såkaldte Best Management Practices, siger orlogskaptajn Thomas Rasmussen.

Men selvom handelsskibene også er blevet bedre til at beskytte sig selv mod trusler, og piraterne bogstaveligt talt er presset tilbage på land,så er truslen stadig til stede.

- Det vedvarende militære pres fra flådestyrkerne og handelsskibenes selvbeskyttelse har forbedret situationen meget, men det betyder ikke, at vi kan sejle hjem. Blandt militæreksperter og i NATO er det alment anerkendt, at der sandsynligvis vil opstå tilbagefald, hvis presset lettes, siger orlogskaptajn Thomas Rasmussen.

Læs mere om Operation Ocean Shield her.

Pressekontakt:

Presse- og informationsofficer
Jesper Duevang Rasmussen
Søværnets Operative Kommando
Telefon: 89 43 30 20
E-Mail: piosok@mil.dk