Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
25. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Søværnet, hæren og flyvevåbnet arbejder sammen i antipirateri operation 
Under NATOs antipirateri operation, Operation Ocean Shield, deltager ikke kun besætningen på fregatten IVER HUITFELDT. Også personel fra hæren og flyvevåbnet er med om bord.
08-12-2012 - kl. 10:24
Tekst: Peter Krogh, næstkommanderende IVER HUITFELDT / red. Berit Udbye, SOK

Det er opgaven, som bestemmer, hvordan personellet i en operation sammensættes. Og selvom antipirateri operationen i Det Indiske Ocean er en maritim operation, bliver den løst ved en fælles indsats fra alle tre værn.

Besætningen om bord på fregatten IVER HUITFELDT er sammensat på baggrund af de sidste fire års erfaringer med antipirateri operationer, og det er opgavens løsning, der har været styrende for, hvilke kompetencer, der har været brug for.

Ud over skibets normale besætning på godt 100 mand er der næsten 50 ekstra besætningsmedlemmer, herunder:

- Et efterretningselement fra hærens Telegrafregiment
- En helikoptergruppe fra flyvevåbnets Helicopter Wing
- En læge fra hære
- To sygeplejersker fra søværnet
- Civile tolke.
- Et særligt maritimt indsatshold fra søværnets Frømandskorps
- Militærpoliti fra søværnet
- En militærjuridisk rådgiver fra søværnet

Ikke alene besætningen kommer fra alle tre værn. Også den logistiske støtte til opgaven har været værnsfælles. Som da flyvevåbnet sammen med søværnet arrangerede lufttransport af reservedele og forsyninger til Seychellerne.

På sin vis er efterretningselementet og helikoptergruppen værnsfælles, da begge enheder er sammensat af folk fra alle tre værn.

Hærens landkrabber på piratjagt for første gang
Mens personellet i helikoptergruppen fra flyvevåbnet har prøvet at sejle med søværnets skibe mange gange før, har det især været en ny oplevelse for hærens personel.

- Vi gør det, vi er bedst til i et for os nyt, men meget fleksibelt miljø. Vi yder beslutningsstøtte til chefen, så han kan indsætte midlerne så effektivt som muligt. Desuden forsøger vi at beskrive dynamikkerne på land, så vi bedre kan forstå det miljø, vi skal operere i. En opgave, der ligner indsættelsen i Afghanistan ganske meget, siger major Thomas, der med sit efterretningselement tilmed indgår i skibets Command Team.

Om den værnsfælles tilgang til opgaveløsningen udtaler IVER HUITFELDTs chef, kommandørkaptajn Kristian Haumann:

- Sammensætningen af IVER HUITFELDTs besætning er ikke alene et udtryk for at finde fælles løsninger i en tid, hvor ressourcerne er knappe, men i langt højere grad at finde de rigtige til at løse opgaven. Og det ville da være tosset, hvis man ikke kunne hjælpe hinanden på tværs af værnene med det, som vi hver især er bedst til. Det er jo også helt klart i den retning, det nye forsvarsforlig peger. Jeg tror på, at vi kommer til at se mere af dette her i fremtidige missioner.

FKO's Kommunationsafdeling har lavet nye optagelser fra IVER. Klik på linket herunder.
index.php