Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
23. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Søværnets Taktiske Stab skal lede multinational flådestyrke i kampen mod terrorisme og pirateri 
Det danske orlogsskib ABSALON sejler fra Frederikshavn den 17. august med kurs mod Afrikas Horn.
12-08-2008 - kl. 08:30

Fra den 15. september skal STS stå i spidsen for den multinationale koalitionsstyrke Task Force 150 på 6 – 10 flådefartøjer. Danmark har ledelsen frem til januar 2009, hvor Tyskland overtager kommandoen. ABSALON returnerer til Danmark i starten af februar 2009.

Foruden skibet med en besætning på 99 mand består Danmarks bidrag af 25 mand fra Søværnets Taktiske Stab. Desuden deltager personel fra Søværnets Frømandskorps  samt danske officerer udsendt til koalitionshovedkvarteret i Bahrain og til den danske styrkes logistiske støttecenter i Djibouti. Det samlede danske bidrag er på cirka 160 mand.

I perioden under dansk ledelse vil flådestyrken operere i området fra Afrikas Horn til Den Persiske Golf og sydpå til grænsen mellem Somalia og Kenya.

Task Force 150
Den multinationale maritime koalitionsstyrke Task Force 150 blev etableret som et resultat af en FN resolution i 2001 efter terrorangrebet den 11. september.

Formålet med Task Force 150 var oprindeligt at bekæmpe terrorisme i området omkring Den Persiske Golf.

I dag er opgaven bredere. Styrken skal bidrage til at forbedre den generelle sikkerhed og stabilitet i området ved blandt andet at bekæmpe terrorisme, pirateri, våbensmugling, menneskesmugling og narkotikasmugling. Desuden skal styrken medvirke til at uddanne lokale landes myndigheder til selv at kunne kontrollere deres nationale territorialfarvand.

Task Force 150 består af flådefartøjer fra Danmark, USA, Frankrig, England, Holland, Tyskland, Saudi Arabien, Pakistan, Oman, De Forenede Arabiske Emirater, Pakistan og Japan. 

Invitation til pressen
Pressen er velkommen til at deltage i arrangementet i forbindelse med ABSALON’s afsejling fra Flådestation Frederikshavn søndag den 17. august. Programmet for pressen vil være følgende:

 

11:30                 

Adgang til flådestationen
1140

Briefing om Task Force 150

1220 Rundvisning på ABSALON
1250 Pressen fra borde
1315 Parade med deltagelse af Forsvarschefen og Chefen for Søværnets Operative Kommando
1405 Besætning går om bord
1445  ABSALON sejler

1515

Arrangementet slut