Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
23. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Samarbejde i Aden-bugten 
ABSALON
I den kommende tid gennemfører den dansk ledede flådestyrke Task Force 150 en øvelse sammen med Yemens kystvagt. Formålet er at gøre kystvagten bedre til at klare de mange udfordringer i området – ikke mindst smugleri.
28-10-2008 - kl. 12:42

Den internationale flådestyrke Task Force 150 skal ikke kun bekæmpe pirater. En anden vigtig opgave er at hjælpe kyststater i styrkens operationsområde med at øge deres evne til selv at opretholde lov og orden til søs. I den kommende tid sker det meget håndgribeligt ved, at Task Force 150 gennemfører en øvelse sammen med Yemens kystvagt.

Øvelsen GOAL KEEPER, der strækker sig over flere dage, fokuserer mest på bekæmpelse af smugleri. Netop smugling af både våben, narkotika og mennesker er den største udfordring for Yemens kystvagt.

”Både Yemens kystvagt og vi ser frem til øvelsen. Det giver kystvagten en rigtig god mulighed for at træne deres folk og vi får et bedre indblik i, hvordan de ser på forholdene her i regionen,” siger flotilleadmiral Per Bigum Christensen, der er chef for Søværnets Taktiske Stab. Staben har siden 15. september ledet Task Force 150.

Under GOAL KEEPER er der flere punkter på programmet. Kystvagten skal bl.a. træne overvågning og afsløring af mistænkelige fartøjer. Under den afsluttende del af øvelsen vil det danske krigsskib ABSALON spille rollen som smuglerskib, der sender små, hurtigtgående både ind mod Yemens kyst. ABSALON er et af de skibe, der indgår i Task Force 150 og som Søværnets Taktiske Stab derfor kan råde over.

Task Force 150
Operationsområdet for Task Force 150 dækker det internationale farvand i Rødehavet, Aden-bugten, den nordlige del af Det Arabiske Hav, Oman-bugten og Somalia-bugten. Samlet er operationsområdet på størrelse med arealet af halvdelen af USA.

Task Force 150 overordnede målsætning er at medvirke til at forbedre den generelle sikkerhed og stabilitet i operationsområdet. Task Force 150 skal blandt andet imødegå pirateri og terrorisme. Desuden skal Task Force 150 medvirke til, at regionale kyststater selv opbygger kapacitet til at opretholde maritim sikkerhed i området – netop som det sker under øvelsen GOAL KEEPER.