Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
22. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Støtteskibet ABSALON træner Somalilands kystvagt 
Som et led i støtte til maritim kapacitetsopbygning i Østafrika har Absalon i denne uge trænet soldater fra Somalilands kystvagt. Målet er, at de østafrikanske stater på sigt selv kan varetage kystbevogtningen.
11-11-2015 - kl. 09:44

Absalon kapacitetsopbygning SomalilandNyeopgaverifokusipiratfarvandet.aspx
Under træningen skulle soldaterne fra Somalilands kystvagt blandt andet boarde et fiskefartøj.

Af: Støtteskibet Absalon

ADEN-BUGTEN – I går blev et mindre fartøj på sikker og professionel vis boardet i farvandet ud for byen Berbera af 22 soldater fra Somalilands relativt uerfarne kystvagt. Fartøjet var lejet til formålet, og boardingen var kulminationen på to dages intensiv træning af kystvagtsmyndigheden forestået af det danske støtteskib Absalon i samarbejde med EUCAP Nestor – EU’s mission for kapacitetsopbygning ved Afrikas Horn og Det Indiske Ocean.

Absalons træning af Somalilands kystvagt fokuserede på sikring, afsøgning af rum, visitation og bevishåndtering. Her er tale om elementer, der tilsammen skaber grundlaget for en professionel boarding til søs – et maritimt fagområde, som Absalons besætning har indgående kendskab til efter mange års udsendelser til Det Indiske Ocean og til farvandet omkring Somaliland i særdeleshed. Desuden blev deltagerne fra Somalilands kystvagt blandt andet instrueret i professionel og forsvarlig adgangskontrol samt sikkerhedssearch af større og mindre køretøjer.

Et relativt højt niveau af engelsk hos deltagerne fra kystvagten afhjalp de fleste kulturelle og sproglige udfordringer. Desuden viste deltagerne en stor villighed til at lære og en fornem sans for detaljer, hvilket udgjorde et stærkt grundlag for den succes træningen skulle ende med at blive. Deltagerne blev undervejs i træningen presset ud i situationer, som de næppe havde stået i før. Blandt andet skulle der klatres fra en mindre gummibåd via lodslejder op til Absalons helikopterdæk omkring ti meter oppe.
 
Absalon kapacitetsopbygning Somaliland lejder
Soldaterne fra Somalilands kystvagt på vej op ad Absalons skibsside til helikopterdækket ti meter oppe.

Øget fokus på kapacitetsopbygning
Den øgede fokus på kapacitetsopbygning af de maritime myndigheder sker i kølvandet på en række produktive møder med lokale ledere fra Galmudug provinsen afholdt på det danske støtteskib. Møder, der har været med til at underbygge Danmarks og NATO’s position i et område, der har særdeles stor kommerciel betydning for civil skibstrafik på globalt plan.

Initiativerne er alle led i en samarbejdende, dialogbaseret tilgang til antipirateri-opgaven, som Absalon har løst, siden skib og besætning i september indtrådte i NATO Operation Ocean Shield, der bekæmper pirateri i Det Indiske Ocean. Med tiden skal tiltagene bidrage til det langsigtede mål, at landene omkring Aden-bugten selv kan varetage den sikkerhed, som blandt andet NATO’s langvarige tilstedeværelse i området har skabt. Dette blev understreget af kommandørkaptajn Per Moll Petersen, chef for Absalon, efter de to dages vellykkede træning:

”Helt konkret håber jeg, at Somalilands kystvagt har fået et generelt løft i deres forståelse for at gennemføre simple boardingoperationer samt en forståelse for at visitere biler og andet i forbindelse med adgangskontrol eller ved oprettelse af check points. NATO’s Operation Ocean Shield har som målsætning, at vi får bekæmpet pirateri til et niveau, hvor de regionale lande selv vil kunne overtage sikkerheden i området. Kapacitetsopbygning er en del af den langsigtede strategi i forhold til at landene i regionen selv kan overtage opgaven”.

Læs mere om Absalons deltagelse i Operation Ocean Shield.

Absalon kapacitetsopbygning Somaliland fiskerfartøj
Fokus under træningen var sikring, afsøgning af rum, visitation og bevishåndtering.