Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
25. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Møde mellem styrkechefer på åbent hav 
Flotilleadmiral Aage Buur Jensen og kommandør Jorge Manso
Flotilleadmiral Aage Buur Jensen t.h. besøger sin kollega kommandør Jorge Manso. I baggrunden USS HALSEY, som er flagskib for CTF 151 Foto: Seniorsergent Claus Rantzau
Den danske chef for flådestyrken Combined Task Force 151 besøgte chefen for EU’s flådestyrke på det spanske flagskib SPS PATINO
20-01-2012 - kl. 11:22
Torsdag den 19. januar mødtes den danske flotilleadmiral Aage Buur Jensen, som er chef for flådestyrken Combined Task Force 151, med kommandør Jorge Manso, der chef for EU’s flådestyrke i Operation Atalanta. Det skete, da USS HALSEY, som er flagskib for den dansk ledet stab, fik overført brændstof fra det spanske flagskib SPS PATINO.

At mødes ansigt til ansigt er ikke helt let i et operationsområde, som svarer til størrelsen af Vesteuropa, og derfor var tankning af USS HALSEY fra det spanske flagskib en oplagt mulighed for, at de to styrkechefer kunne møde hinanden og drøfte løsningen af den fælles opgave – at bekæmpe pirateriet i området ud for Afrikas Horn:

”Selvom man har den samme målsætning, så er prioriteterne ikke altid de samme, derfor er gode personlige relationer helt afgørende, når man skal finde et kompromis, der i sidste ende sikrer, at de fælles ressourcer udnyttes optimalt,” siger chef for CTF 151 Aage Buur Jensen.

Koordination er generelt nøgleordet og ud over at mødes, når der er mulighed for det, er der en daglig dialog, hvor stabene på skift har ansvaret for koordinationen i et specifikt havområde. I øjeblikket er det EU, som har ansvaret i Adenbugten og dermed i den internationale transit korridor, mens Combined Task Force 151 har ansvaret for koordinationen af den fælles indsats i resten af operationsområdet, som samlet kaldes Somalia Bassin.

Læs mere om Combined Task Force 151 her