Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
23. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Winning Hearts and Minds 
Siden fregatten IVER HUITFELDT indgik i Operation Ocean Shield i sidste måned, har fregatten blandt andet patruljeret langs Somalias kyst. Som en del af patruljerne har skibets boardinghold været på  et stort antal besøg på mindre og større skibe.
26-11-2012 - kl. 14:32

Efter flere års international antipirat indsats i området omkring Afrikas Horn taler resultaterne deres tydelige sprog. Siden det første danske styrkebidrag indgik i operationen ud for Somalia, er antallet af piratangreb faldet markant, og lokale fiskere langs Somalias kyst begynder igen at præge normalbilledet på havet.

Det gør ikke flådestyrkernes tilstedeværelse og handelsskibenes egenbeskyttelse mindre vigtig, men det åbner muligheder for at bruge nye metoder, der kan imødegå en ændring i piraternes måde at operere på. Ikke mindst har besøg på mindre skibe i området en vigtig funktion.

Winning Hearts and Minds_1
Sanitten forbinder mindre skrammer, som fiskerne har fået under deres arbejde på fiskerbåden.

Vigtig information
Under et sådant besøg sejler skibets boardinghold ud og hilser på de mange fiskere i dhows og skiff’er langs kysten, og aflægger et uformelt høflighedsvisit. Under besøget informerer boardingholdet fiskerne om, at de grå krigsskibe er i området for at passe på dem, og at den permanente tilstedeværelse samtidig afholder piraterne fra at kunne bevæge sig ud på vandet.

Under besøgene videregiver fiskerne ofte uvurderlig information om pirataktiviteten i området, og tit endda oplysninger om ledende folk på land, som kan være behjælpelige med yderligere information om piraterne. Boardingholdet kvitterer for besøget med for eksempel  førstehjælpsudstyr, arbejdshandsker og -knive eller frisk vand.

Hvis fiskerne lider af sår eller sygdomme, så kan boardingholdets sanitetsgaster give  basal medicinsk behandling. Det er på alle måder en win-win situation, da fiskerne hellere end gerne bidrager til at bekæmpe pirateri, så de kan udføre deres erhverv under betryggende forhold.

Chefen for IVER HUITFELDT kommandørkaptajn Kristian Haumann udtaler:

”Det er godt at konstatere den positive forandring i området, og det bekræfter os i, at vores arbejde nytter. Det er vigtigt at vise de lokale fiskere, at vi er her for at gøre havet sikkert for alle, og til det formål er vores besøg om bord på deres skibe helt afgørende. Winning Hearts and Minds betyder, at vi gerne vil vinde de lokales tillid. De skal se, at vi som flådestyrke kan gøre mere for dem end piraterne, og en hjælpende hånd midt i en hård hverdag på søen bliver i høj grad værdsat.

Lidt frisk vand og en forbinding på et sår kan betyde, at en fisker kan fortsætte sit arbejde og brødføde sin familie på land. Samtidig giver fiskerne tydeligt udtryk for, at de nu føler sig langt sikrere på havet end tidligere. Og det er netop den udvikling, som vi militære kan hjælpe yderligere på vej, indtil egentligt nødhjælps- og opbygningsarbejde kan tage over.” 

Udgør stadig en trussel
Flotilleadmiral Ben Bekkering, chef for NATOs antipiratstyrke har om dette udtalt:

”Vi ved, at piraterne har sværere og sværere ved at opholde sig på havet i længere tid uden at blive opdaget, men de udgør stadig en trussel. Ved at bevæge os ind langs kysten og vise vores tilstedeværelse, kan vi komme i kontakt med fiskerne i området og vise dem, at vi er her for at sikre den maritime sikkerhed for alle. Samtidig gør vi det vanskeligt for piraterne at stikke til søs.”

NATOs Task Force vil fortsætte med også at operere langs kysten og opbygge forbindelser til de lokale, både til lands og til vands. Inden for den nærmeste fremtid forventes det, at IVER HUITFELDT bruges endnu mere aktivt i netop denne del af piratbekæmpelsen. Jo bredere antipirateri-budskabet når ud, jo vanskeligere bliver det for piraterne at operere.

Winning Hearts and Minds
Boardingholdet udleverer plaster m.v., så fiskerne selv kan behandle deres sår og skrammer.