Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Oksbøllejren
Forsvarets logo
08. august 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
 
1$0$0$0Dansk flag Information til offentligheden om skydninger på Halk.$0Disse sider oplyser om afspærringstider (Luft samt farvand EK R 44) ved skydning på Halk. Oplysning om adgang til skydeterrænet findes på de informationstavler, der er opsat ved indfaldsvejen.$0Spørgsmål kan rettes til Skydekontoret, tlf. 7283 9560.$0Disse sider opdateres løbende i takt med, at oplysninger tilgår Oksbøllejren.$0Planlagte aktiviteter vil som hovedregel være synlige cirka 1 måned frem.$0$0Britisk flag Information to the public about live firing on Halk.$0These pages contain information on the periods when the firing range is cordoned off due to live firing. Information on admittance to the training area can be found on the boards placed at the approach roads.$0Further information is available from shooting office, tel. (0045) 7283 9560.$0These pages are continuously updated.$0Planned activities will generally be visible about 1 month.$0$0Tysk flag Information an die Öffentlichkeit über Schießübungen auf Halk.$0Diese Seiten enthalten Information über Absperrung während Schießübungen im Schießgelände. Information über den Zutritt auf das Übungsgelände gibt es auf den Informationstafeln an den Einfallstraßen.$0Weitere Informationen können Sie beim Schießsicherheits Büro in Oksbøl erhalten, Tel. (0045) 7283 9560.$0Diese Seiten werden laufend aktualisiert. Geplante Aktivitäten werden in der Regel sichtbar etwa  Monat.$0