Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Oksbøllejren
Forsvarets logo
08. august 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Juni / June / Juni 2020 

Denne side er ikke den officielle annoncering.
Er udelukkende et servicetilbud for de lokale.
Der henvises til støjportalen for den officielle annoncering på;
https://www2.forsvaret.dk/temaer/stoej-portal/Pages/portalforside.aspx

$0HVS$0

 


Dansk flag

Dato

Nymindegab Skydebanecenter

Nymindegab Øvelsesplads

Nymindegab Skydeterræn

Fareområde over havet.


Britisk flag

Date

 

 

 

Danger area at sea.


Tysk flag

Datum

 

 

 

Sicherheitsabstand im Meer.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 0800-1600

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 0800-1600

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 0900-1600

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

0800-2359 

 

 

16

 

 0000-2359

 

 

17

 

 0000-2359

 

 

18

 

0000-2359

 

 

19

 

 0000-1800

 

 

20

 0800-1800

 

 

 

21

 0800-1400

 

 

 

22

 

 0800-2359

 

 

23

 

 0000-2359

 

 

24

 

 0000-2359

0800-2359

 Nymindegab 15

25

 

 0000-2359

0800-2300

 Nymindegab 15

26

 

 0000-1800

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 Følgende aktiviteter kan forekomme:

 The following activities may accur:

 Die folgenden Aktivitäten können auftreten:

*)

Dansk flag

Britisk flag

Tysk flag

1.

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben mindre end 12,7 mm samt hagl gevær).

Shooting with war- and training ammunition everywhere in thr terrain with light weapons (small arms less than 12,7 mm and shotgun)-

Schiessen mit Krieg und Ûbungsmunition ûberall im Gelânde mit leichten Waffen (Kleinwaffen weniger als 12,7 mm und Schrotflinte).

2.

Sprængning af ladninger til og med 100 gram til markering af morter- og artillerild overalt i terrænet.

Disruption of cargoes to and including 100 g to mark the morter- and artillery fire across the terrain.

Disruption der Ladungen zu und einschliesslich 100 g fûr Kennzeichnung Môrser- und Artilleriefeuer ûber das Gelânde.

3.

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.

Shooting with practice ammunition across the terrain with heavy weaponry and the use of firecrackers.

Schiessen mit Ûbungsmunition ûber das Gelânde mit schweren Waffen und die Verwendung von Feuerwerkskôpern.

4.

Kørsel med hjulkøretøjer.

Driving with wheeled vehicles.

Fahren mit Radfahrzeuge.

5.

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

Driving with armored personnel carrier.

Fahren mit gepanzerten.