Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Oksbøllejren
Forsvarets logo
17. november 2019

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Oktober / October / Oktober 2019 

Denne side er ikke den officielle annoncering.
Er udelukkende et servicetilbud for de lokale.
Der henvises til støjportalen for den officielle annoncering på;
https://www2.forsvaret.dk/temaer/stoej-portal/rm/Pages/Oversigt.aspx

$0Sydvestjylland$0

 


Dansk flag

Dato

Nymindegab Skydebanecenter

Nymindegab Øvelsesplads

Nymindegab Skydeterræn 

Fareområde over havet


Britisk flag

Date

 

 

 

Danger area at sea


Tysk flag

Datum

 

 

 

Sicherheitsabstand im Meer

 

 

 

 

 

1

0800-2359 

 0000-2359

 

 

2

0800-2359 

 0000-2359

 

 

3

 0800-2100

 0000-2359

 

 

4

 

 0000-2359

 

 

5

 

0000-2359 

 

 

6

 

 0000-2359

 

 

7

 

0000-2359 

 1100-1600

Nymindegab 15 

8

 

 0000-2359

 0800-1900

 Nymindegab 15

9

 

 0000-2359

 

 

10

 

 0000-2359

 

 

11

 

 0000-2359

 

  

12

 

 0000-2359

 0800-2300

 

13

 

 0000-2359

 0800-1600

 

14

 

 0000-2359

 

 

15

 

 0000-2359

 

 

16

 

 0000-2359

 

 

17

 

 0000-2359

 

 

18

 

 0000-2359

 

 

19

 

 0000-2359

 

 

20

 

 0000-2359

 

 

21

0800-2100 

 0000-2359

 0800-2300

 Nymindegab 15

22

0800-2300 

 0000-2359

0800-2300 

 Nymindegab 15

23

 0800-2300

 0000-2359

0800-2300 

Nymindegab 15 

24

 0800-2100

 0000-2359

 0800-2300

 Nymindegab 15

25

 

 0000-1600

 

 

26

0900-1800 

 0900-1800

 0900-1800

Nymindegab 15 

27

 0900-1300

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

Følgende aktiviteter kan forekomme

The following activities may accur:

Die folgenden Aktivitäten können auftreten:

*)

Dansk flag

Britisk flag

Tysk flag

1.

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben mindre end 12,7 mm samt hagl gevær).

Shooting with war- and training ammunition everywhere in thr terrain with light weapons (small arms less than 12,7 mm and shotgun)-

Schiessen mit Krieg und Ûbungsmunition ûberall im Gelânde mit leichten Waffen (Kleinwaffen weniger als 12,7 mm und Schrotflinte).

2.

Sprængning af ladninger til og med 100 gram til markering af morter- og artillerild overalt i terrænet.

Disruption of cargoes to and including 100 g to mark the morter- and artillery fire across the terrain.

Disruption der Ladungen zu und einschliesslich 100 g fûr Kennzeichnung Môrser- und Artilleriefeuer ûber das Gelânde.

3.

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.

Shooting with practice ammunition across the terrain with heavy weaponry and the use of firecrackers.

Schiessen mit Ûbungsmunition ûber das Gelânde mit schweren Waffen und die Verwendung von Feuerwerkskôpern.

4.

Kørsel med hjulkøretøjer.

Driving with wheeled vehicles.

Fahren mit Radfahrzeuge.

5.

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

Driving with armored personnel carrier.

Fahren mit gepanzerten.