Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Oksbøllejren
Forsvarets logo
08. august 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
 

Kortbilag:

 1  Terrænet 1979  2580k
 2  Lageplan  1297k
 3  Sydlejren 1978  1225k
 4  Nordlejren  931k

Kildemateriale:

Arkivalier fra Rigsarkivet, Landsarkivet, Vestre Landsdelskommando og Vestre Byggeadministration (SFB)

 

Forsvarsministeriet og Miljøministeriet 1974

Forsvarets arealer - en beretning fra forsvarsministeriets naturfredningsudvalg

 

Vestre Landsdelskommando 1975

De jysk-fynske styrkers domiciler II

 

Fredningsplanudvalget for Ribe Amt 1976

 

Naturområder i Ribe Amt

Dansk Jernbane-Klub 41

 

Vestbanen 1903-1978

Arkivalier fra A/S Vestbanen

 

 

Ribe Stifts Årbog 1949

»Ved Babylons floder« - Indtryk fra 3 ½ års arbejde i flygtningelejren i Oksbøl af sognepræst H. B. Graabæk, Ål

 

Historisk Samfund for Ribe Amt 1964, bind XVI-I

 

Om de tyske flygtninge i Oksbøllejren

Ukendt forfatter

Flygtningelejren i Oksbøl feb. 1945 - dec. 1948

 

Oxbøl Borgerforening

 

Træk fra Oxbøl bys historie

Egon W. Jensen

 

Oxbøl Sparekasse 1870-1970

H. Hammer Sørensen

 

På vandring i eventyrets land

Lions Forlag, Varde

 

Vest jyder fortæller XIII

OL P. E. Niemann

Diverse fotos og oplysninger