Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Oksbøllejren
Forsvarets logo
19. september 2020

Globalnavigation

clear
Vrøgum skydebane

Indholdsområde

 
Udlejning af terræn 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forvalter nogle af Danmarks smukkeste naturområder. Udlejning af terræn og faciliteter til civile formål sker efter særlige retningslinjer og kun i situationer, hvor militær aktivitet ikke hindrer det.

Civilt brug af de store skyde- og øvelsesområder
I perioder, hvor militær aktivitet ikke finder sted, vil civile foreninger m.fl. have mulighed for at leje nogle Forsvarets faciliteter til afvikling af forskelligartede arrangementer.

Som udgangspunkt har udlejning til godgørende formål prioritet, men udlejning til sportsforeninger, spejderbevægelser, vandrelaug, motorklubber o.l. kan også finde sted. Det er dog ikke i alle terræner der kan ske udlejning til motorkørsel

Sådan bestiller du et skyde- og øvelsesterræn:
Udlejning til civile formål sker efter særlige retningslinjer. Ved henvendelse til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Servicecenter kan du få nærmere information herom:

Kontakt Servicecenteret på:
Mail: FES-KTP-SERVICECENTER@mil.dk
Telefon: 7281 3300

2 cm kort med terrænets inddeling i terrænafsnit (JPG format, 132k)