Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Skive Kaserne
Forsvarets logo (link til Forsvarskommandoens hjemmeside)
26. maj 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
 

Chefen har ordet.

 

2 EODBTN blev oprettet den 1. marts 2011 og er formelt underlagt Ingeniørregimentet med det formål, at gennemføre Hærens Basisuddannelse (HBU) af værnepligtige og uddannelse af personel i 5 EODKMP ved Ingeniørregimentet på Skive Kaserne.

Bataljonen indkalder hvert år i februar og august, et værnepligtshold bestående af ca. 270 M/K til gennemførelse af HBU.

Fra hvert HBUKMP hverves der hvert halvår ca. 80 værnepligtige M/K til gennemgang af Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU), yderligere optages 15-20 på Grundlæggende Sergentuddannelse (GSU). Et antal søger om uddannelse til Militærpolitibetjent.

Efter endt HBU vil der være mulighed for direkte overgang til Stående Reaktionsstyrke (SRS) for et antal faglærte håndværkere inden for visse specialer.

Resten af værnepligtsholdet hjemsendes med henblik på at indgå i totalforsvaret i en periode på 3 år.

Uddannelsen af personel i 5 EODKMP skal tilsikre at enheden med sine delinger og sektioner kan løse ammunitionsrekognoscerings- og ammunitionsrydningsopgaver såvel nationalt som internationalt

Til at gennemføre administrationen, uddannelsen og den daglige tjeneste, består 2 EODBTN af ca. 215 fastansatte militære.

  

Susanne Gaarn Svendsen Skov

oberstløjtnant

Chef for 2 EOD-bataljon

EN ENHED – EN BTN