Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Skive Kaserne
Forsvarets logo (link til Forsvarskommandoens hjemmeside)
26. maj 2017

Globalnavigation

clear
Banner

Indholdsområde

 
3 CBRN & Konstruktionsbataljon 

 

3 CBRN & Konstruktionsbataljon
 
3 CBRN & Konstruktionsbataljon er Ingeniørregimentets specialistenhed. Bataljonen arbejder i værnsfælles regi. Vi har i 2014 integreret flyvevåbnets tidligere construction team i vores nuværende organisation og løser nu de opgaver, de tidligere havde. Dette omfatter bl.a. reparation af landingsbaner. Enhederne i bataljonen er meget forskellige og de arbejder med en masse vidt forskellige specialer. Opgaverne i bataljonen ligger primært inden for følgende områder:
·         Ingeniørrekognoscering og infrastruktur (INFRA).
·         Validering og fabrikering af kortgrundlag, samt elektronisk opdatering af kortmaterialer (GEO).
·         Rekognoscering, alarmering og varsling, prøvetagning, samt rensning på det kemisk, biologiske, radiologiske og nukleare område (CBRN).
·         Etablering, flytning, drift og vedligeholdelse af infrastruktur, herunder lejre, i internationale operationer (CONST).
 
 
Bataljonen består udelukkende af fastansatte medarbejdere (SRS-enhed), og består af 286 professionelle soldater fordelt på 2 kompagnier. Bataljonen opstiller og uddanner 3 Konstruktionskompagni og 4 CBRN-&GEOKMP. To kompagnier, der hver især har soldater med særlig og langvarige uddannelser indenfor de nævnte specialer.
 
Bataljonen afsluttede i 2014, i lighed med andre, vores indsats i Afghanistan, således har vi nedbygget vores lejrfaciliteter i landet. 2014 blev også året, hvor vi medvirkede til at fjerne de kemiske våben komponenter fra Syrien, som en støtte til Søværnet.
 
Bataljonen løser en lang række opgaver til støtte for det øvrige forsvar samt civile samfund. Disse opgaver har blandt andet inkluderet en gangbro, ved Den lille Havfrue i København i forbindelse med det kinesiske præsidentbesøg i 2012, samt etablering af flere forskellige typer af broer til støtte for Danmarks største spejderlejr i Holstebro i 2012.

Vi har hver sommer tilbagevendende projekter på Grønland, og kan i den kommende tid se frem til, at dette område udvides. I 2015 skal vi stille projektofficerer til et større byggeprojekt på Mali.
 
Bataljonens stab danner grundlaget for det stabselement, der støtter 1 Brigade, ligesom det er hensigten at vi skal kunne deployeres som HQ for et ingeniørbidrag af afdelingsstørrelse til international indsats.
 
I 2015 og frem skal bataljonen herudover uddanne og opstille en række beredskabsenheder. Beredskaberne skal opstilles på tværs af enhederne i bataljonen, samt med støtte fra 1 Panseringeniørbataljon, samt 2 EOD-bataljon. Bataljonen har ansvaret for følgende beredskaber:
 
Konstruktionsbidrag på op til 130 mand på 90 dages beredskab med henblik på at etablere, udbygge, flytte eller nedbryde faciliteter og anden infrastruktur for udsendte styrkebidrag
 

KONST
CBRN bidrag på 28 mand på 90 dages beredskab med henblik på at støtte bidrag fra alle værn ved forhøjet CBRN-trussel og ved CBRN-hændelser.


CBRN

Med udgangspunkt i ovenstående kan 3 CBRN & Konstruktionsbataljon se frem til endnu nogle spændende år, hvor der vil være en masse opgaver, der skal løses såvel nationalt som internationalt. Dette inden for de fleste af bataljonens specialer, men også på såvel det administrative, som på logistiske område.


 

J. C. JENSEN
oberstløjtnant
Chef 3 CBRN & Konstruktionsbataljon