Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Søværnets Operative Kommando
Forsvarets mærke
19. september 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Fremdriften på fregatterne i januar 2010 
På Fregatportalen kan nu ses en række ny billeder af fremdriften i byggeriet ved årsskiftet 2009/2010.
12-02-2010 - kl. 09:32
Kilde: Forsvarets Materieltjeneste

Perioden har været markeret ved køllægningen af fregat nr. tre NIELS JUEL den 22-12-2009; blokopstillingen af nr. to fregat PETER WILLEMOES er afsluttet. Malerarbejdet af IVER HUITFELDT er godt undervejs, og den bærer nu sit skrognummer F361.

Endelig er det første mastemodul til multifunktionsradaren APAR (Active Phased Array Radar) afskibet til Holland, hvor leverandøren Thales overtager mastemodulet fra Odense Staalskibsværft A/S for at udruste masten med det avancerede radarudstyr. Fregatterne udstyres med to uafhængige radarsystemer SMART- L og APAR, som tilsammen udgør hjørnestenen i fregatternes luftforsvarssystem. Varslingsfunktionen er afgørende i antiluftkrigsførelsessammenhæng, og begge radarer hjælper med at skabe et præcist tredimensionelt billede af aktiviteten i luftrummet.

fregatportalen ses billeder af APAR mastemodulet, som det ser ud indvendigt lige inden afskibningen til Holland og billeder af lastningen til Holland.