Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Søværnets Operative Kommando
Forsvarets mærke
30. september 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Invitation til pressen 
Kom med på prøvesejlads og choktest af fregatten IVER HUITFELDT i uge 40.
27-09-2011 - kl. 10:48
Kilde: Forsvarets Materieltjeneste

Under choktesten bliver der sprængt under vandet tæt på fregatten med stigende mængder sprængstof samtidig med, at skibet bliver kontrolleret for skader. Formålet med choktesten er at kontrollere om den indbyggede sikkerhed er i orden.

Ombord på fregatten vil der bliver givet en orientering om status på fregatprojektet, ligesom der er mulighed for at tage levende billeder og stillbilleder, lave interview med både skibschefen, chefen for fregatprogrammet og repræsentanter fra besætningen.

I skal være opmærksomme på, at I bliver transporteret i gummibåd til og fra fregatten. Opsamling og ilandsætning sker i havnen i Hou ved Odder om morgenen og om eftermiddagen. Det er jeres eget ansvar, at kameraer og andet teknisk grej er pakket og klar til søtransport, så det ikke bliver vådt under transporten. 

Sejladsen foregår den 4. oktober 2011. Endelig tidsplan foreligger senere. 

Tilmelding er nødvendig og skal ske på mail:

presse-fmt@mil.dk 

Mailen skal være os i hænde senest fredag den 30. september med oplysninger om antallet af deltagere og deres navne.

Ved yderligere oplysninger kontakt FMT Presse og Information på mail eller følgende mobilnumre:

2283 9186 (Anders Paaskesen)
2092 2331 (Camilla Frederiksen)
2523 7929 (Flemming Diehl)

 

Med venlig hilsen
Søværnet Operative Kommando, IVER HUITFELDT og Forsvarets Materieltjeneste