Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Trænregimentet
Forsvaret
21. november 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Chefskifte 
oberst
Blandt de mange gaver oberst Flemming Larsen fik, var denne brændekløver, som på spektakulær vis blev transportere til paradepladsen i en container fragtet af en af de kæmpestore ”Topløftere”.
Der blev sagt både farvel og goddag med militær honnør og manér, da der var chefskifte på Aalborg Kaserner.
05-07-2013 - kl. 09:23

Oberst Flemming Larsen trådte således af som garnisonskommandant og chef for Trænregimentet, og han bliver nu afløst af oberst Christian Mollerup Schmidt.

Den nye garnisonskommandant bliver dermed, med virkning fra 1. juli, øverste chef for de ca. 1600 medarbejdere på kasernerne.

 

Ære og respekt

Afskeden med Flemming Larsen og velkomsten til Christian Mollerup Schmidt blev markeret med en militærparade, som det sig hør og bør, og diverse soldaterforeninger var med deres flagallé med til at vise ære og respekt for cheferne, som også fik tre kanonskud med sig på vejen fra Aalborg Kanonlaug.

Begivenheden blev overværet af militære kolleger fra diverse værn og repræsentanter for det officielle Danmark foruden venner, bekendte og familier til de to oberster.

Flemming Larsen forlader chefposten på grund af alder og skal i øvrigt være ny leder af Garnisonsmuseet på Skydebanevej i Aalborg, hvor han afløser oberst Orla Kops.

Flemming Larsen sagde bl.a. i sin afskedstale, at han tænker tilbage på sine 41 og et halvt år i forsvaret med den største glæde.

- Men nu er det tid til at takke af efter otte år som chef i Aalborg.

 - Vi har i dag et effektivt og velfungerende regiment. Niveauet har aldrig været højere, og det tilskriver jeg jer, sagde Flemming Larsen med direkte adresse til soldaterne. - Det har været en ære at være jeres chef, og jeg vil savne jer, understregede han afslutningsvis.

Oberst Christian Mollerup Schmidt vender så at sige hjem til sin gamle kaserne al den stund, at det nu er anden gang, at han sætter sig i chefstolen. Han var nemlig også regimentschef for Aalborg Kaserner i perioden 2005-2009.

 

Bliver berørt af omstilling

For en god ordens skyld skal det dog også tilføjes, at det er fjerde gang, at han kommer til regimentet. Obersten var senest tjenestegørende i NATO-staben i byen Brunssum i Holland.

Christian Mollerup Schmidt pointerede bl.a. i sin tale, at forsvaret befinder sig i en ganske stor forandringsproces.

- Vi vil alle blive berørt af denne omstilling på én eller anden måde, men på den anden side ser jeg også med fortrøstning, ydmyghed og spænding frem til såvel fremtidig struktur som opgaveløsning, anførte obersten.

Efter paraden var der reception for personel og gæster i både gymnastiksalen og i kantinen.