Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Trænregimentet
Forsvaret
01. april 2015

Globalnavigation

clear
Banner

Indholdsområde

 
 
Facebook

Følg os på Facebook & YouTube

YouTube
GSU
30-03-2015 kl. 12:57
For at blive sergent, skal Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU) gennemføres. Inden man kan søge på GSU testes sergent-aspiranterne på 1. Logistikbataljons "GSU-tur". GSU-tur aspirant nr. 21 har skrevet en lille artikel om GSU-turen.
DMI's bronzeemblem
24-03-2015 kl. 11:12
Korporal Ole Ingvard Hansen (O.I.) modtog ved AKIF’s generalforsamling Dansk Militært Idrætsforbunds (DMI) bronzeemblem. (AKIF = Aalborg Kaserners Idrætsforening).
Nye oversergenter
23-03-2015 kl. 10:41
Ved Trænregimentet er i dag blevet udnævnt 10 nye oversergenter.
ISAF 17
20-03-2015 kl. 12:05
To år efter de første forberedelser gik i gang, står chefen for ISAF, hold 17, oberstløjtnant Michael Thøgersen igen over for sine soldater. Syvmåneders arrangementet i Aalborg for hold 17 bliver det sidste goddag og farvel i rammen af ISAF.
MP
17-03-2015 kl. 11:58
Baretmærkerne og gradstegnene var forskellige, men den røde baret og det sorte mærke med de hvide karakteristiske bogstaver MP var ens, da Militærpolitiet i sidste uge gennemførte afsluttende øvelse forud for rotation til fire forskellige missioner.
KN N.K. Risvang
16-03-2015 kl. 14:47
Endnu en premierløjtnant er blevet udnævnte til kaptajn. I dag blev PL Nicolai Kure Risvang udnævnt, hvilket blev markeret ved en mindre højtidelighed i Parolesalen.