Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
VTS Storebælt
Forsvarets logo
21. februar 2019

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Om os 
Storebælt VTS er oprettet for at sikre skibsfarten, miljøet og den faste forbindelse over Storebælt i Østerrenden og Vesterrenden.  Storebælt VTS er et obligatorisk IMO skibsmeldesystem for skibe der passerer VTS-området som benævnes BELTREP.

Storebælt VTS ligger på Flådestation Korsør og er døgnbemandet med 6 vagtholdsledere, 20 operatører  og en chef.  Alle er uddannet skibsførere(master mariners) med mange års erfaring fra både nationalt og internationalt farvand.

For at kunne løse vores opgaver har vi afgang til otte radarer, ECDIS (elektronisk søkort), seks kameraer der også kan benyttes om natten, radiopejlere, femten VHF radioer med DSC (VHF kanal 70), flere AIS-systemer (automatisk skibsidentifikation), flere meteorologiske sensorer med adgang til lokale strøm- og vandstandsforhold, sigtbarhed m.m. ligesom vi har adgang til flere on line skibsdatabaser.

For at udvikle arbejdspladsen er alle ansatte hvert år på genopfriskningskursus ligesom vi jævnligt afholder møder med faste brugere af Storebælt, bl.a. Danpilot og fiskere. Alle ansatte deltager også jævnligt på militære SAR-kurser(Search And Rescue).