Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
hvid-gif
10. februar 2016

Globalnavigation

clear
FBE

Indholdsområde

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nyheder
08-02-2016 kl. 13:56
Køreteknisk anlæg ved Flyvestation Aalborg holdes i drift frem til 30. juni 2016, hvorefter det forventes afhændet.
Havn
27-01-2016 kl. 09:11
Det blev Arkil A/S, som vandt udbuddet på renoveringen af kajanlægget på Flådestation Ferderikshavn.
Støjportalen
20-01-2016 kl. 14:54
I januar 2016 er Forsvaret gået over til at annoncere alle skydeaktiviteter digitalt på Forsvarets hjemmeside. Det gælder aktiviteter på både øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner samt skydebaner.
Hjørring Kaserne
15-01-2016 kl. 11:17
Bladsamlingen på molen
14-01-2016 kl. 12:26
55 år i strid vestenvind og ekstreme saltvandsmængder fik vestmolen på Flådestation Korsør til at bukke under. En gammel håndværkstradition udført i et krævende arbejdsmiljø har igen gjort molen robust.
solcellerioksboel
06-01-2016 kl. 14:34
Kort før jul kunne Forsvaret fejre, at et-årsdagen for at målsætningen om mere end 20.000 m2 solceller var opnået.
vicedirektør
04-01-2016 kl. 09:14
Vi søger en vicedirektør med gennemslagskraft og gode samarbejdsevner, med fokus på optimering af forretningen, udvikling af Ejendomsstyrelsen som organisation og med blik for vigtigheden af økonomistyring og øget digitalisering.
Claus Uttrup
17-12-2015 kl. 14:24
Brigadegeneral Claus Uttrup går på pension efter 40 års tjeneste i Forsvaret