Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
02. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Historisk Samlings Venner 

Historisk Samlings Venner
 

 

Gardehusarregimentets Historiske Samlings Venner (HISAM Venner) er en støtteforening, hvis formål er at virke aktivt for en bevarelse og udbygning af Samlingen som en militærhistorisk dokumentation, der beskriver regimenternes liv og virke gennem skiftende tider samt medvirke til udbredelsen af kendskabet til regimentets historie. Formålet fremmes ved, at medlemmerne yder økonomisk og anden støtte til samlingen, dens aktiviteter og formidling, de fysiske rammer samt til indkøb af effekter af historisk og museumsmæssig værdi. Formålet opfyldes i nært samarbejde med Gardehusarregimentets
Historiske Fond.

Det historiske arbejde dækker i dag 
  Gardehusarregimentet,
  Danske Livregiment og
  Sjællandske Livregiment
der i januar 2001 blev sammenlagt og videreført som Gardehusarregimentet.
Foreningens støtte er i overvejende grad rettet mod Gardehusarregimentets Historiske Samling, der er placeret på Gardehusarkasernen i Slagelse. Samlingen blev efter flytning fra Næstved genindviet i maj 2006 af HKH Kronprins Frederik, der selv har været tjenestegørende ved regimentet.

Foreningen har endvidere støttet andre historiske formål med relation til Gardehusarregimentet, herunder Veteran-, Panser- og Køretøjsforeningen (GHRVPK).
Alle, der ønsker at støtte dette vigtige historiske arbejde, er meget velkomne til at blive medlem af HISAM Venner. Hvis du ønsker at blive medlem, kan du kontakte sekretæren eller kassereren, hvis kontaktoplysninger fremgår nedenfor.
Kontingentet er pt. fastsat til 150,- kr. pr. år.
 
Med andre ord: Bliv medlem af HISAM Venner og vær med til at

 

”Bevare fortiden og nutiden for fremtiden”

Med venlig hilsen
Vennernes bestyrelse

 

 

Formand                                                 Sekretær
Jens H. Garly                                           Niels Blangsted-Jensen
jensgarly@hotmail.com                            niels@blangsted.com

Næstformand                                          Kasserer
Jan O. K. Bartold                                     Daniel Raahauge
jbartold@hotmail.com                             

Bestyrelsesmedlem                                  Suppleant                           
Helmer Christensen                                  Stig Carlsen
hvc1940@hotmail.com                             ghr-cmo2@mil.dk

Suppleant
Nicolai Kruuse
hdnsj-s92-01@mil.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Læs mere om
Gardehusarregimentets Historiske Samling