Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Gardehusarregimentets Stablebelt 

Gardehusar med StablebeltAnvendelse af stablebelt er en britisk tradition, som oprindeligt blev påbegyndt ved rytterregimenter i tiden umiddelbart efter II verdenskrig.

I rytterregimenters stalde stod hestene ofte med dækkener på. For at sikre at dækkenet sad ordentlig fast, var dette sikret med en dækkengjord. Denne var stribet i vilkårlige farver, sådan som man stadig ser det i dag med civile dækkengjorde.

I forbindelse med staldtjeneste skulle hestene selvfølgelig vartes (rengøres, strigles m.v.), og dækkenet skulle derfor aftages. Af nemhedsgrunde, og for at tingene ikke skulle rode, monterede soldaten dækkengjorden efter aftagning omkring sit eget liv, og hang dækkenet på spilbommen. Herefter gik han i gang med arbejdet.


Ved nogle rytterregimenter blev dækkengjordens striber holdt i regimentets heraldiske farver. Herfra var der ikke langt til at foretagsomme sjæle lod fremstille egentlige bælter, med den fra den oprindelige gjord særlige sammenspænding, som af praktiske årsager blev spændt i siden. Dette er for ikke at genere armbevægelserne ved eksempelvis strigling.

Stablebelts blev først anvendt til skjorte- og sweateruniform, og senere udbredt til den anvendelse vi kender i dag.

Efterhånden bredte skikken sig til hele det britiske forsvar, og selv Søværnet anvender i dag stablebelts.

Det udbredte samarbejde som især Sjællandske enheder i 50-erne havde med British Army of the Rhine (BAOR) havde den afsmittende virkning, at Gardehusarregimentet (GHR) efter forslag udarbejdet af Major B.B.E. Suadicani fremstillede - og i 1968 anlagde det stabelbelt vi har i dag.

Farverne i bæltet følger ikke regimentets egenlige heraldiske farve-skala, men er et frit opfundet konglomerat af farver fra officersgallaen, og den sorte farve er fra den sorte baret, der blev indført i 1958 ved de daværende Pansertropper (GHR og JDR)


Den karmoisinrøde farve er fra Officerspelsen, og den hvide er den heraldiske farve for sølvet på samme, og den sorte farve er den oprindelige panserfarve, og samtidig barettens farve. Endvidere kan nævnes, at hvid er GHR farve, og hvidt underlag bl.a. anvendes under Forsvarets udmærkelsestegn.

Indførelsen af stablebelt skal også ses som en måde at skille sig ud på, idet den sorte baret anlagdes i 1968 af infanteriregimenteme i forbindelse med indførelsen af »Kamptropper«.

Som mange andre gode skikke med rod i GHR bredte anvendelsen af stablebelts sig til resten af det danske forsvar. Stablebelt blev indført reglementarisk, men med et krav om anvendelse af de pågældende regimenters heraldiske farver kombineret med regimenternes våbenfarve, hvilket for mange regimenter medførte ren farvelade.

Efter lange og svære forhandlinger opnåede GHR tilladelse til at beholde vore farver, som jo ikke lever op til ovenstående krav. GHR opnåede tilladelse til at anvende vort stablebelt, ind til lageret var opbrugt. Hvilket jo gudskelov ikke er sket.

På nøjagtigt samme vis som da Kejser og Kong Edward den 7. indkøbte 700 pelse til GHR, da man i 1870-erne ville afskaffe pelsen ved GHR. Dette lager er gudskelov heller ikke opbrugt.