Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jægersprislejren
Forsvarets mærke
07. august 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Afspærring til søs 

Adgang og forholdsregler for færden og ophold, inden for bøjegrænsen - der udgør sikkerhedsområdet i Isefjorden, er markeret med gule bøjer ud for Jægersprislejrens skydeområde. (se søkort)

Jægersprislejren benytter en motorbåd, til brug ved afvisning af både eller lignende der er sejlet ind i sikkerhedsområdet når der er skydeaktiviteter.

Overskridelse af bøjegrænsen ved skydeaktiviteter, kan medføre politianmeldelse og evt. bødestraf samt være LIVSFARLIGT.

Nedenfor følger anvisningerne for hvordan man kan se om der skydes.

På land:

  1. Vil der, på dage hvor der skydes, blive hejst 3 neon orange kugler op i masterne, på henholdsvis, den nordlige grænse, på Storehøj.
    Og ved den nordlige grænse til badeområdet ved Vester strand. Samt ved den nordligste adgangs bom til skydeterrænet. (Bom 18)
  2. I dagslys vil der være flash/blitz på Storehøj og ved nordlig badegrænsen, ved radarpost syd.
  3. Signalmast 1 ved Lillevang, samt signalmast 2 på Karolinehøj, er fjernet/nedlagt. 
  4. Nord og syd grænserne på søkortet flugter med 2 båker inde på land disse skal kunne ses med spidsen af de 2 trekanter mod hindanden, for at man kan sikre sig, at man ikke er inde i fareområdet.
  5. I mørke vil den nordlige grænse være mærket med rødt lys og den sydlige grænse med grønt lys.

Kuglen ved Storehøj.
(Kuglen v. Storehøj)

Båker ved Lillevang.
(Båker ved Lillevang) 

 

På fjorden

  1. Bøjegrænsen, er markeret med gule bøjer og områdets udstrækning fremgår af søkortet.

Søkort over bøjegrænse - Isefjord
(klik for stor udgave af søkort)