Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jægersprislejren
Forsvarets mærke
17. december 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Adgangsregler for Jægerspris skyde- og øvelsesterræn. 
 

I øvelsesterrænet.

Offentligheden har adgang til Louiseholm P-plads, i den nordøstlige del af terrænet, benævnt øvelsesterrænet.

Ved indkørslen til Nygårdsvej (fra Kulhusvej) er der skiltet med adgang tilladt/forbudt, samt hvor man må parkere og hvordan man ellers skal forholde sig i øvelsesterrænet.

Al færdsel skal foregå af den på kortet, gult markerede vej og det er ikke tilladt at færdes i selve øvelsesterrænet uden først at have fået tilladelse til dette, fra Sikkerhedskontoret (se under kontakt).

Er man i tvivl kan Jægersprislejren kontaktes på tlf. 47567312 eller 47567373.


I skydeterrænet.

Der er generelt forbud mod al færdsel i skydeterrænet ved Jægersprislejren, medmindre det er forud aftalt med Sikkerhedskontoret på Hovedgården. Det med rødt skraverede område markerer skydeterrænets udstrækning.

Klik her for at se terrænets inddeling.

 

Skilt ved indkørsel til Nygårdsvej.